Danh mục

Điều hòa 2 chiều GIÁ RẺ, tiết kiệm điện CHÍNH HÃNG

Điều hòa LG 2 chiều Inveter 24.000Btu B24END1 Giảm 1.940.000₫ Điều hòa LG 2 chiều Inveter 24.000Btu B24END1
21.050.000₫ 22.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 24.000Btu GH-24IS33 Giảm 1.800.000₫ Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 24.000Btu GH-24IS33
17.790.000₫ 19.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 18.000Btu GH-18IS33 Giảm 2.400.000₫ Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 18.000Btu GH-18IS33
14.590.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 12.000Btu FTHF35XVMV Giảm 2.800.000₫ Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 12.000Btu FTHF35XVMV
14.190.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 9.000Btu FTHF25XAVMV Giảm 3.440.000₫ Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 9.000Btu FTHF25XAVMV
11.550.000₫ 14.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Gree 2 chiều Inverter 18.000Btu CHARM18HI Giảm 2.740.000₫ Điều hòa Gree 2 chiều Inverter 18.000Btu CHARM18HI
16.250.000₫ 18.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Gree 2 chiều Inverter 12.000Btu CHARM12HI Giảm 2.150.000₫ Điều hòa Gree 2 chiều Inverter 12.000Btu CHARM12HI
11.840.000₫ 13.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Gree 2 chiều Inverter 9.000Btu CHARM9HI Giảm 2.000.000₫ Điều hòa Gree 2 chiều Inverter 9.000Btu CHARM9HI
9.490.000₫ 11.490.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000Btu  B18END1 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000Btu B18END1
18.100.000₫ 19.500.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24ZKH-8 mới 2023
38.990.000₫ 40.490.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023
28.490.000₫ 29.990.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023
19.490.000₫ 20.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023
16.590.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng PMH:
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 2 chiều 18.000Btu HSH18TMU Giảm 1.630.000₫ Điều hòa Funiki 2 chiều 18.000Btu HSH18TMU
10.960.000₫ 12.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 12.000Btu GH-12IS33 Giảm 2.090.000₫ Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 12.000Btu GH-12IS33
8.900.000₫ 10.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 9.000Btu GH-09IS33 Giảm 1.930.000₫ Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 9.000Btu GH-09IS33
8.020.000₫ 9.950.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 50.000Btu CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8 Giảm 12.520.000₫ Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 50.000Btu CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8
63.370.000₫ 75.890.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 43.000Btu CS-F43DB4E5/CU-B43DBE8 Giảm 8.260.000₫ Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 43.000Btu CS-F43DB4E5/CU-B43DBE8
57.630.000₫ 65.890.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 34.000Btu CS-F34DB4E5/CU-B34DBE5 Giảm 7.100.000₫ Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 34.000Btu CS-F34DB4E5/CU-B34DBE5
52.790.000₫ 59.890.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 28.000Btu CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5 Giảm 8.800.000₫ Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 28.000Btu CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5
44.090.000₫ 52.890.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 24.000Btu CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5 Giảm 8.200.000₫ Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 24.000Btu CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5
37.790.000₫ 45.990.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 18.000Btu CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5 Giảm 7.500.000₫ Điều Hòa Âm Trần Panasonic 2 chiều 18.000Btu CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5
36.290.000₫ 43.790.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CS-CU-YZ18XKH-8 Giảm 2.900.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CS-CU-YZ18XKH-8
25.090.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 24.000Btu FTHF71VVMV/RHF71VVMV Giảm 5.010.000₫ Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 24.000Btu FTHF71VVMV/RHF71VVMV
33.980.000₫ 38.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 2 chiều 12.000Btu HSH12TMU Giảm 1.560.000₫ Điều Hòa Funiki 2 chiều 12.000Btu HSH12TMU
7.430.000₫ 8.990.000₫
Trả góp 0%

Giỏ hàng