Hotline hỗ trợ
0974178586 / 02439656356
0
Danh mục

Điều hòa Panasonic CHÍNH HÃNG | Tiết kiệm điện Inverter giá rẻ tại Ecomart

Điều khiển có dây điều hòa Panasonic CZ-RD513C Điều khiển có dây điều hòa Panasonic CZ-RD513C
1.390.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24XKH-8 Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24XKH-8
30.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.690.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8 Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8
20.390.000₫
KM

Tặng PMH: 1.400.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000Btu CS-CU-YZ18XKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000Btu CS-CU-YZ18XKH-8
25.090.000₫
KM

Tặng PMH: 3.260.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic cao cấp 1 chiều inverter 18000Btu CS/CU-XU18XKH-8 Điều hòa Panasonic cao cấp 1 chiều inverter 18000Btu CS/CU-XU18XKH-8
25.690.000₫
KM

Tặng PMH: 3.370.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ 

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 1 Chiều Inverter 24000Btu CU/CS-XPU24XKH-8 Điều Hòa Panasonic 1 Chiều Inverter 24000Btu CU/CS-XPU24XKH-8
27.490.000₫
KM

Tặng PMH: 2.130.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CU/CS-U9XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CU/CS-U9XKH-8
12.490.000₫
KM

Tặng PMH: 1.240.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000BTU CS/CU-U18XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000BTU CS/CU-U18XKH-8
22.890.000₫
KM

Tặng PMH: 1.650.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000BTU CS/CU-XPU18XKH-8B Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000BTU CS/CU-XPU18XKH-8B
20.390.000₫
KM

Tặng PMH: 1.400.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24XKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24XKH-8
37.890.000₫
KM

Tặng PMH: 3.815.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 2 chiều 18000Btu Inverter CU/CS-XZ18XKH-8 Điều Hòa Panasonic 2 chiều 18000Btu Inverter CU/CS-XZ18XKH-8
27.590.000₫
KM

Tặng PMH: 2.433.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XZ9XKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XZ9XKH-8
16.090.000₫
KM

Tặng PMH: 1.020.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000BTU Cao cấp CS/CU-XZ12XKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000BTU Cao cấp CS/CU-XZ12XKH-8
18.790.000₫
KM

Tặng PMH: 1.370.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000BTU CS/CU-U12XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000BTU CS/CU-U12XKH-8
15.190.000₫
KM

Tặng PMH: 1.780.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9XKH-8
13.490.000₫
KM

Tặng PMH: 1.260.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12XKH-8
16.890.000₫
KM

Tặng PMH: 2.110.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều CU/CS-N24XKH-8 Điều Hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều CU/CS-N24XKH-8
23.790.000₫
KM

Tặng PMH: 1.570.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000Btu CS/CU-N18XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000Btu CS/CU-N18XKH-8
16.990.000₫
KM

Tặng PMH: 940.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000BTU CS/CU-XPU12XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000BTU CS/CU-XPU12XKH-8
14.480.000₫
KM

Tặng PMH: 2.150.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000BTU CS/CU-XPU9XKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000BTU CS/CU-XPU9XKH-8
11.090.000₫
KM

Tặng PMH: 620.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu CS/CU-YZ9WKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu CS/CU-YZ9WKH-8
13.390.000₫
KM

Tặng PMH: 1.250.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24000BTU R32 CS/CU-XPU24WKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24000BTU R32 CS/CU-XPU24WKH-8
26.690.000₫
KM

Tặng PMH: 1.100.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.351.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic XPU12WKH 1 chiều Inverter 12000BTU R32 New2020 Điều hòa Panasonic XPU12WKH 1 chiều Inverter 12000BTU R32 New2020
12.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.200.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU R32 CS/CU-N9WKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU R32 CS/CU-N9WKH-8
9.490.000₫
KM

Tặng PMH: 980.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU CS/CU-N12WKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU CS/CU-N12WKH-8
11.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.320.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic VU9UKH Inverter 9000BTU Điều hòa Panasonic VU9UKH Inverter 9000BTU
18.390.000₫
KM

Tặng PMH: 1.900.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic YZ9UKH 2 chiều 9000 Điều hòa Panasonic YZ9UKH 2 chiều 9000
12.590.000₫
KM

Tặng PMH: 690.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic YZ18UKH 2 chiều 18000 Điều hòa Panasonic YZ18UKH 2 chiều 18000
23.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.690.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Sản phẩm bạn vừa xem
 

Giỏ hàng