Lọc
Lọc

Điều hòa Panasonic

Điều Hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000Btu CS/CU-YZ18AKH-8
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000Btu CS/CU-YZ12AKH-8
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu CU/CS-YZ9AKH-8
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24000Btu CU/CS-RU24AKH-8
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CU/CS-RU18AKH-8B
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CU/CS-RU18AKH-8
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu CU/CS-RU12AKH-8
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 1 chiều 9000Btu Inverter CU/CS-RU9AKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu XU24XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000Btu N24ZKH-8
PANASONIC

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000Btu N24ZKH-8

23.790.000₫ 26.990.000₫ (-12%)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000Btu N18ZKH-8
PANASONIC

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000Btu N18ZKH-8

16.990.000₫ 18.990.000₫ (-11%)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000Btu N12ZKH-8
PANASONIC

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000Btu N12ZKH-8

11.090.000₫ 12.990.000₫ (-15%)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000Btu N9ZKH-8
PANASONIC

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000Btu N9ZKH-8

8.790.000₫ 10.990.000₫ (-20%)
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-U24ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-U18ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-U12ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9ZKH-8 Mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu XU24ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XU18ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023
PANASONIC
Điều khiển có dây điều hòa Panasonic CZ-RD513C
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-U24XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XPU18XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CS-CU-YZ18XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XU18XKH-8
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XPU24XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-U18XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XPU18XKH-8B
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24XKH-8
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XZ9XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XZ12XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-U12XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XU9XKH-8
PANASONIC
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XU12XKH-8
PANASONIC
Điều Hòa Panasonic 1 chiều 24.000Btu CU/CS-N24XKH-8
PANASONIC