Danh mục

Điều hòa CHÍNH HÃNG | GIÁ RẺ, TIẾT KIỆM ĐIỆN INVERTER LẮP ĐẶT MIỄN PHÍ

Điều hòa Sharp 9000Btu 1 chiều Inverter AH-XP10YHW Giảm 1.480.000₫ Điều hòa Sharp 9000Btu 1 chiều Inverter AH-XP10YHW
8.510.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 24000Btu 1 chiều inverter V24WIN Giảm 2.350.000₫ Điều hòa LG 24000Btu 1 chiều inverter V24WIN
16.240.000₫ 18.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 18000Btu 1 chiều inverter V18WIN Giảm 5.300.000₫ Điều hòa LG 18000Btu 1 chiều inverter V18WIN
12.990.000₫ 18.290.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Daikin 12000Btu 1 Chiều Inverter  FTKB35XVMV Giảm 1.850.000₫ Điều Hòa Daikin 12000Btu 1 Chiều Inverter FTKB35XVMV
11.740.000₫ 13.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 9000Btu 1 chiều Inverter FTKB25XVMV Giảm 1.910.000₫ Điều hòa Daikin 9000Btu 1 chiều Inverter FTKB25XVMV
9.680.000₫ 11.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 12000Btu 1 chiều inverter V13API1 Giảm 1.720.000₫ Điều hòa LG 12000Btu 1 chiều inverter V13API1
10.270.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 9000Btu 1 chiều Inverter V10ENH1 Giảm 1.770.000₫ Điều hòa LG 9000Btu 1 chiều Inverter V10ENH1
7.820.000₫ 9.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000Btu  B18END1 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000Btu B18END1
18.100.000₫ 19.500.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều 12000Btu Inverter V13WIN Giảm 3.090.000₫ Điều hòa LG 1 chiều 12000Btu Inverter V13WIN
8.900.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều 9000Btu Inverter V10WIN Giảm 2.070.000₫ Điều hòa LG 1 chiều 9000Btu Inverter V10WIN
7.920.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Daikin 18000Btu 1 Chiều FTF50XV1V/RF50XV1V Giảm 2.130.000₫ Điều Hòa Daikin 18000Btu 1 Chiều FTF50XV1V/RF50XV1V
15.860.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 12000Btu 1 chiều LC-12FS33 Giảm 640.000₫ Điều hòa Casper 12000Btu 1 chiều LC-12FS33
6.950.000₫ 7.590.000₫
KM
KM

Tặng công và vật tư lắp đặt trọn gói trị giá 1.190.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24ZKH-8 mới 2023
38.990.000₫ 40.490.000₫
KM

Tặng PMH: 3.740.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 2 chiều 18000Btu Inverter CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều Hòa Panasonic 2 chiều 18000Btu Inverter CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023
28.490.000₫ 29.990.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000Btu Cao cấp CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000Btu Cao cấp CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023
19.490.000₫ 20.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.480.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023
16.590.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng PMH: 930.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.100.000₫ Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24ZKH-8 mới 2023
31.890.000₫ 33.990.000₫
KM

Tặng PMH: 3.010.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CS/CU-U18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CS/CU-U18ZKH-8 mới 2023
23.590.000₫ 24.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.060.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu CS/CU-U12ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.300.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu CS/CU-U12ZKH-8 mới 2023
15.690.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.790.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9ZKH-8 Mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9ZKH-8 Mới 2023
12.890.000₫ 14.290.000₫
KM

Tặng PMH: 1.240.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000Btu XU24ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.000.000₫ Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000Btu XU24ZKH-8 mới 2023
36.790.000₫ 38.790.000₫
KM

Tặng PMH: 3.500.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic cao cấp 1 chiều inverter 18000Btu CS/CU-XU18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic cao cấp 1 chiều inverter 18000Btu CS/CU-XU18ZKH-8 mới 2023
26.490.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 3.580.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.200.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023
17.390.000₫ 19.590.000₫
KM

Tặng PMH: 2.120.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023
13.990.000₫ 15.490.000₫
KM

Tặng PMH: 1.460.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Casper 9000Btu 1 Chiều LC-09FS33 Giảm 1.030.000₫ Điều Hòa Casper 9000Btu 1 Chiều LC-09FS33
5.960.000₫ 6.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Casper 12000Btu 1 Chiều Inverter HC-12IA33 Giảm 1.460.000₫ Điều Hòa Casper 12000Btu 1 Chiều Inverter HC-12IA33
7.530.000₫ 8.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu LC-24FS32 Giảm 2.900.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu LC-24FS32
14.090.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu LC-18FS32 Giảm 1.720.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu LC-18FS32
10.270.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 2 chiều 18000Btu HSH18TMU Giảm 1.630.000₫ Điều hòa Funiki 2 chiều 18000Btu HSH18TMU
10.960.000₫ 12.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 18000btu Inverter HIC18TMU Giảm 1.940.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 18000btu Inverter HIC18TMU
11.650.000₫ 13.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
facebook
messenger
zalo
hotline

Giỏ hàng