Danh mục

Điều hòa CHÍNH HÃNG | GIÁ RẺ, TIẾT KIỆM ĐIỆN INVERTER LẮP ĐẶT MIỄN PHÍ

Điều hòa Sharp 1 chiều Inverter 9.000Btu AH-XP10YHW Giảm 1.480.000₫ Điều hòa Sharp 1 chiều Inverter 9.000Btu AH-XP10YHW
8.510.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24WIN Giảm 1.270.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24WIN
17.320.000₫ 18.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000Btu V18WIN Giảm 4.000.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000Btu V18WIN
14.290.000₫ 18.290.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12.000Btu FTKB35XVMV Giảm 2.140.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 12.000Btu FTKB35XVMV
11.450.000₫ 13.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9.000Btu FTKB25XVMV Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9.000Btu FTKB25XVMV
9.490.000₫ 10.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt hoàn thiện trị 1.130.000 vnđ

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13API1 Giảm 1.720.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13API1
10.270.000₫ 11.990.000₫
KM

Hết hàng

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10ENH1 Giảm 1.770.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10ENH1
7.820.000₫ 9.590.000₫
KM

Hết hàng

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000Btu  B18END1 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000Btu B18END1
18.100.000₫ 19.500.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13WIN Giảm 3.290.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13WIN
8.700.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10WIN Giảm 2.070.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10WIN
7.920.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 1 chiều 18.000Btu FTF50XV1V/RF50XV1V Giảm 2.130.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều 18.000Btu FTF50XV1V/RF50XV1V
15.860.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu LC-12FS33 Giảm 840.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu LC-12FS33
6.750.000₫ 7.590.000₫
KM
KM

Tặng công và vật tư lắp đặt trọn gói trị giá 1.190.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24ZKH-8 mới 2023
38.990.000₫ 40.490.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023
28.490.000₫ 29.990.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023
19.490.000₫ 20.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023
16.590.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng PMH:
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-U24ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.100.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-U24ZKH-8 mới 2023
31.890.000₫ 33.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-U18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-U18ZKH-8 mới 2023
23.590.000₫ 24.990.000₫
KM

Tặng PMH:
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-U12ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.300.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-U12ZKH-8 mới 2023
15.690.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9ZKH-8 Mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9ZKH-8 Mới 2023
12.890.000₫ 14.290.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu XU24ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.000.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu XU24ZKH-8 mới 2023
36.790.000₫ 38.790.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XU18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XU18ZKH-8 mới 2023
26.490.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.200.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023
17.390.000₫ 19.590.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023
13.990.000₫ 15.490.000₫
KM

Tặng PMH:
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Casper 1 chiều 9.000Btu LC-09FS33 Giảm 1.320.000₫ Điều Hòa Casper 1 chiều 9.000Btu LC-09FS33
5.670.000₫ 6.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Casper 1 chiều Inverter 12.000Btu HC-12IA33 Giảm 1.460.000₫ Điều Hòa Casper 1 chiều Inverter 12.000Btu HC-12IA33
7.530.000₫ 8.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu LC-24FS32 Giảm 3.190.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu LC-24FS32
13.800.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu LC-18FS32 Giảm 1.720.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu LC-18FS32
10.270.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 2 chiều 18.000Btu HSH18TMU Giảm 1.630.000₫ Điều hòa Funiki 2 chiều 18.000Btu HSH18TMU
10.960.000₫ 12.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 18000btu HIC18TMU Giảm 1.940.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 18000btu HIC18TMU
11.650.000₫ 13.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%

Giỏ hàng