Danh mục

TỦ ĐÔNG SANAKY | KANGAROO | SANDEN | FUNIKI...CHÍNH HÃNG, GIÁ RẺ

Tủ đông Sanaky VH-4099W1 280 lít Giảm 1.880.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4099W1 280 lít
7.110.000₫ 8.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1 Giảm 1.970.000₫ Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1
6.620.000₫ 8.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-2899W1 220 lít Giảm 2.050.000₫ Tủ đông Sanaky VH-2899W1 220 lít
5.940.000₫ 7.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông SANAKY VH-5699HY4K Inverter 410 Lít Giảm 3.370.000₫ Tủ Đông SANAKY VH-5699HY4K Inverter 410 Lít
11.620.000₫ 14.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Hòa Phát HPF AN6107 107 lít Giảm 2.080.000₫ Tủ đông Hòa Phát HPF AN6107 107 lít
3.910.000₫ 5.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-4899KB 350 lít Giảm 2.740.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4899KB 350 lít
10.250.000₫ 12.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SNC-0515 520 lít Giảm 1.740.000₫ Tủ đông Sanden SNC-0515 520 lít
16.250.000₫ 17.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SNC-0285 270 lít Giảm 2.350.000₫ Tủ đông Sanden SNC-0285 270 lít
11.640.000₫ 13.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-230VD 213 lít Giảm 1.500.000₫ Tủ đông Sanaky VH-230VD 213 lít
8.490.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Tủ đông Kangaroo KGFZ435NC1 375 lít Giảm 1.420.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ435NC1 375 lít
9.170.000₫ 10.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-6699W4K, 2 chế độ, Inverter 660 lít Giảm 3.410.000₫ Tủ đông Sanaky VH-6699W4K, 2 chế độ, Inverter 660 lít
13.580.000₫ 16.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-8699HY4K Inverter 761 lít Giảm 3.730.000₫ Tủ đông Sanaky VH-8699HY4K Inverter 761 lít
16.260.000₫ 19.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanden SNQ-0155+ 150 lít Giảm 1.650.000₫ Tủ đông Sanden SNQ-0155+ 150 lít
6.940.000₫ 8.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-160VD 118 lít Giảm 1.950.000₫ Tủ đông Sanaky VH-160VD 118 lít
6.040.000₫ 7.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-6699HY4K 660 lít Giảm 3.510.000₫ Tủ đông Sanaky VH-6699HY4K 660 lít
13.480.000₫ 16.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-5699W4K 2 chế độ, Inverter 560 lít Giảm 3.270.000₫ Tủ đông Sanaky VH-5699W4K 2 chế độ, Inverter 560 lít
11.720.000₫ 14.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông Sanaky VH-888KA 500 Lít Giảm 5.520.000₫ Tủ Đông Sanaky VH-888KA 500 Lít
15.070.000₫ 20.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ150NG1 90 lít Giảm 1.500.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ150NG1 90 lít
4.390.000₫ 5.890.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ389NG2, 2 chế độ, 327 lít Giảm 1.190.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ389NG2, 2 chế độ, 327 lít
7.800.000₫ 8.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ318NG2, 2 chế độ, 256 lít Giảm 2.140.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ318NG2, 2 chế độ, 256 lít
6.850.000₫ 8.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ290NG2, 2 chế độ, 215 lít Giảm 1.040.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ290NG2, 2 chế độ, 215 lít
6.550.000₫ 7.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ200NG1 140 lít Giảm 1.420.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ200NG1 140 lít
5.670.000₫ 7.090.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG498C2 Giảm 750.000₫ Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG498C2
7.840.000₫ 8.590.000₫
KM

Tặng thêm 1 năm BH

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Hòa Phát 245 lít HCF HCF606S2D2 Giảm 940.000₫ Tủ đông Hòa Phát 245 lít HCF HCF606S2D2
6.350.000₫ 7.290.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-5699W1 2 chế độ, inverter 569 lít Giảm 3.320.000₫ Tủ đông Sanaky VH-5699W1 2 chế độ, inverter 569 lít
10.670.000₫ 13.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Hòa Phát HCF516S1D 1 chế độ 252L Giảm 1.100.000₫ Tủ đông Hòa Phát HCF516S1D 1 chế độ 252L
5.890.000₫ 6.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Hòa Phát HCF506S2D2SH 2 chế độ, 205 lít Giảm 1.830.000₫ Tủ đông Hòa Phát HCF506S2D2SH 2 chế độ, 205 lít
6.160.000₫ 7.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-4099W3 2 chế độ, Inverter 280 lít Giảm 1.375.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4099W3 2 chế độ, Inverter 280 lít
8.215.000₫ 9.590.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SDQ-0505 2 chế độ, Inverter 500 lít Giảm 1.640.000₫ Tủ đông Sanden SDQ-0505 2 chế độ, Inverter 500 lít
10.950.000₫ 12.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SNQ-0805 1100 lít Giảm 2.820.000₫ Tủ đông Sanden SNQ-0805 1100 lít
20.170.000₫ 22.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%

Giỏ hàng