Danh mục

Tủ đông Sanden

Tủ đông Sanden SNC-0515 520 lít Giảm 1.740.000₫ Tủ đông Sanden SNC-0515 520 lít
16.250.000₫ 17.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SNC-0285 270 lít Giảm 2.350.000₫ Tủ đông Sanden SNC-0285 270 lít
11.640.000₫ 13.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SNQ-0155+ 150 lít Giảm 1.650.000₫ Tủ đông Sanden SNQ-0155+ 150 lít
6.940.000₫ 8.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SDQ-0505 2 chế độ, Inverter 500 lít Giảm 1.640.000₫ Tủ đông Sanden SDQ-0505 2 chế độ, Inverter 500 lít
10.950.000₫ 12.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SNQ-0805 1100 lít Giảm 2.820.000₫ Tủ đông Sanden SNQ-0805 1100 lít
20.170.000₫ 22.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SNQ-0105+ 100 lít Giảm 1.220.000₫ Tủ đông Sanden SNQ-0105+ 100 lít
6.370.000₫ 7.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SNH-0155 150 lít Giảm 810.000₫ Tủ đông Sanden SNH-0155 150 lít
5.780.000₫ 6.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SDQ-0343 2 chế độ, 350 lít Giảm 1.950.000₫ Tủ đông Sanden SDQ-0343 2 chế độ, 350 lít
8.040.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanden SNQ-0203 200 Lít Giảm 700.000₫ Tủ đông Sanden SNQ-0203 200 Lít
5.590.000₫ 6.290.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanden SNQ-0403 400 lít Giảm 800.000₫ Tủ đông Sanden SNQ-0403 400 lít
8.190.000₫ 8.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông Sanden SNH-0105 100 lít Giảm 990.000₫ Tủ Đông Sanden SNH-0105 100 lít
5.000.000₫ 5.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanden SNH-0205 200 lít Giảm 1.340.000₫ Tủ đông Sanden SNH-0205 200 lít
6.250.000₫ 7.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanden SNH-0265 260 lít Giảm 950.000₫ Tủ đông Sanden SNH-0265 260 lít
6.640.000₫ 7.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanden SNH-0455 450 lít Giảm 700.000₫ Tủ đông Sanden SNH-0455 450 lít
9.290.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông Sanden SNH-0605 600 lít Giảm 1.250.000₫ Tủ Đông Sanden SNH-0605 600 lít
11.740.000₫ 12.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanden SNH-0355 350 lít Giảm 1.170.000₫ Tủ đông Sanden SNH-0355 350 lít
7.720.000₫ 8.890.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanden SDH-0265 2 chế độ 265 lít Giảm 1.750.000₫ Tủ đông Sanden SDH-0265 2 chế độ 265 lít
6.840.000₫ 8.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Giỏ hàng