Danh mục

TỦ LẠNH PANASONIC CHÍNH HÃNG | TỦ LẠNH INVERTER PANASONIC GIÁ RẺ

Tủ lạnh Panasonic NR-XY680YHHV Inverter, 621 lít Giảm 16.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-XY680YHHV Inverter, 621 lít
99.990.000₫ 115.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Hàng đặt trước

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-XY680YMMV Inverter, 621 lít Giảm 21.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-XY680YMMV Inverter, 621 lít
94.990.000₫ 115.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Hàng đặt trước

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-WY720ZHHV Inverter, 650 lít Giảm 34.010.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-WY720ZHHV Inverter, 650 lít
124.990.000₫ 159.000.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Hàng đặt trước

 

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-WY720ZMMV Inverter, 650 lít Giảm 20.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-WY720ZMMV Inverter, 650 lít
119.990.000₫ 139.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Hàng đặt trước

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BC361VGMV Inverter 325 lít Giảm 2.400.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BC361VGMV Inverter 325 lít
16.590.000₫ 18.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BV281BGMV Inverter 255 lít Giảm 3.400.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BV281BGMV Inverter 255 lít
12.590.000₫ 15.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BV361GPKV Inverter 325 lít Giảm 2.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BV361GPKV Inverter 325 lít
17.990.000₫ 19.990.000₫
KM

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BV361WGKV Inverter 325 lít Giảm 2.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BV361WGKV Inverter 325 lít
18.990.000₫ 20.990.000₫
KM
KM

Tặng PMH

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BV331WGKV Inverter 300 lít Giảm 2.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BV331WGKV Inverter 300 lít
16.990.000₫ 18.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BV331GPKV Inverter 300 lít Giảm 2.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BV331GPKV Inverter 300 lít
15.990.000₫ 17.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BV331CPKV Inverter 300 lít Giảm 2.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BV331CPKV Inverter 300 lít
14.990.000₫ 16.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BA190PPVN Inverter 170 lít Giảm 1.400.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BA190PPVN Inverter 170 lít
6.590.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng PMH

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-CW530XMMV Inverter 495 lít Giảm 4.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-CW530XMMV Inverter 495 lít
42.990.000₫ 46.990.000₫
KM
KM

Tặng PMH

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-CW530XHHV Inverter 495 lít Tủ lạnh Panasonic NR-CW530XHHV Inverter 495 lít
45.990.000₫
KM

Tặng PMH

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BX421XGKV Inverter 380 lít Giảm 6.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BX421XGKV Inverter 380 lít
19.990.000₫ 25.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BX471XGKV Inverter 420 lít Giảm 3.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BX471XGKV Inverter 420 lít
21.990.000₫ 24.990.000₫
KM

Tặng PMH

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Lạnh Panasonic NR-BC360WKVN Inverter 322 Lít Giảm 2.709.000₫ Tủ Lạnh Panasonic NR-BC360WKVN Inverter 322 Lít
17.290.000₫ 19.999.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BC360QKVN Inverter 322 lít Giảm 2.700.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BC360QKVN Inverter 322 lít
16.290.000₫ 18.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ Lạnh Panasonic NR-YW590YMMV Inverter 540 Lít Giảm 7.000.000₫ Tủ Lạnh Panasonic NR-YW590YMMV Inverter 540 Lít
62.990.000₫ 69.990.000₫
KM

Tặng PMH

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-DZ601YGKV Inverter 550 lít Giảm 8.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-DZ601YGKV Inverter 550 lít
37.990.000₫ 45.990.000₫
KM
KM

Tặng PMH 

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-SV280BPKV Inverter 255 lít Giảm 5.400.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-SV280BPKV Inverter 255 lít
11.590.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng PMH

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-TL351GPKV Inverter 326 lít Giảm 5.500.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-TL351GPKV Inverter 326 lít
13.490.000₫ 18.990.000₫
KM

Tặng PMH

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-TL381GPKV Inverter 366 lít Giảm 3.900.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-TL381GPKV Inverter 366 lít
15.090.000₫ 18.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-F603GT-N2 Inverter 589 lít Giảm 6.400.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-F603GT-N2 Inverter 589 lít
79.590.000₫ 85.990.000₫
KM

Tặng PMH 

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-TV341BPKV inverter 306 lít Giảm 3.900.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-TV341BPKV inverter 306 lít
12.090.000₫ 15.990.000₫
KM

Tặng PMH 

Tặng thêm 1 năm BH

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-TV261APSV Inverter 234 lít Giảm 1.900.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-TV261APSV Inverter 234 lít
8.090.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng PMH 

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-TV261BPKV Inverter 234 lít Giảm 4.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-TV261BPKV Inverter 234 lít
8.990.000₫ 12.990.000₫
KM

Tặng PMH 

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BX421GPKV Inverter 377 lít Giảm 4.500.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BX421GPKV Inverter 377 lít
18.490.000₫ 22.990.000₫
KM
KM

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-BX421WGKV Inverter 380 lít Giảm 5.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-BX421WGKV Inverter 380 lít
18.990.000₫ 23.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Panasonic NR-DZ601VGKV Inverter 550 lít Giảm 13.000.000₫ Tủ lạnh Panasonic NR-DZ601VGKV Inverter 550 lít
32.990.000₫ 45.990.000₫
KM

Tặng PMH

Lắp đặt miễn phí tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%

Giỏ hàng