Danh mục

TỦ LẠNH HITACHI CHÍNH HÃNG | TỦ LẠNH INVERTER HITACHI GIÁ RẺ

Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1(GMG) Inverter 569 lít Giảm 9.280.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1(GMG) Inverter 569 lít
24.710.000₫ 33.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 (GBK) Giảm 2.590.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 (GBK)
13.400.000₫ 15.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1(GCK) Inverter 569 lít New 2022 Giảm 10.290.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1(GCK) Inverter 569 lít New 2022
25.300.000₫ 35.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 735 lít R-ZX740KV (X) Giảm 40.140.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter 735 lít R-ZX740KV (X)
98.860.000₫ 139.000.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 615L 6 cửa R-WX620KV (XK) Giảm 13.500.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter 615L 6 cửa R-WX620KV (XK)
72.490.000₫ 85.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi inverter 520 lít R-HW530NV(X) Giảm 10.160.000₫ Tủ lạnh Hitachi inverter 520 lít R-HW530NV(X)
55.830.000₫ 65.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-MY800GVGV0(D)MIR 569 lít New 2021 Giảm 15.260.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-MY800GVGV0(D)MIR 569 lít New 2021
60.730.000₫ 75.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-MX800GVGV0(GBK) 569 lít New 2021 Giảm 15.060.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-MX800GVGV0(GBK) 569 lít New 2021
50.930.000₫ 65.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-M800PGV0(GBK) 590 lít New 2021 Giảm 8.840.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-M800PGV0(GBK) 590 lít New 2021
40.150.000₫ 48.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter R-SX800GPGV0(GBK) 573 lít New 2021 Giảm 7.730.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter R-SX800GPGV0(GBK) 573 lít New 2021
48.260.000₫ 55.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-S800PGV0 (GBK) Inverter 595 lít Giảm 2.780.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-S800PGV0 (GBK) Inverter 595 lít
37.210.000₫ 39.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-S800PGV0 GBK 641L 2 cánh màu đen Inverter 2021 Giảm 2.780.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-S800PGV0 GBK 641L 2 cánh màu đen Inverter 2021
37.210.000₫ 39.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 584 LÍT R-FM800AGPGV4X Giảm 9.000.000₫ TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 584 LÍT R-FM800AGPGV4X
64.990.000₫ 73.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-FM800XAGGV9X (GBZ) Giảm 14.000.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-FM800XAGGV9X (GBZ)
75.990.000₫ 89.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 589 lít R-G570GV (XT) Giảm 5.840.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter 589 lít R-G570GV (XT)
54.150.000₫ 59.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X (MIR) Giảm 12.380.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X (MIR)
40.610.000₫ 52.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi 406 lít ( Xám ) R-FVY510PGV0(GMG) Giảm 1.710.000₫ Tủ lạnh Hitachi 406 lít ( Xám ) R-FVY510PGV0(GMG)
16.280.000₫ 17.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 Lít R-FM800XAGGV9X (DIA) Giảm 13.190.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 Lít R-FM800XAGGV9X (DIA)
76.800.000₫ 89.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0 (GBK) Inverter 406 Lít gương đen Giảm 4.730.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0 (GBK) Inverter 406 Lít gương đen
15.260.000₫ 19.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVY480PGV0(GBK) Giảm 1.510.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVY480PGV0(GBK)
14.480.000₫ 15.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FM800XAGGV9X(GBZ) side by side 3 cửa,say đá, ngăn chân không Giảm 6.190.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FM800XAGGV9X(GBZ) side by side 3 cửa,say đá, ngăn chân không
76.800.000₫ 82.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9(GBK) màu đen Giảm 2.470.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9(GBK) màu đen
12.220.000₫ 14.690.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi 4 cánh R-FW690PGV7(GBK) 540L đen Giảm 7.140.000₫ Tủ lạnh Hitachi 4 cánh R-FW690PGV7(GBK) 540L đen
22.850.000₫ 29.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi Inverter R-FW650PGV8(GBK) 509 lít Giảm 6.460.000₫ Tủ lạnh Hitachi Inverter R-FW650PGV8(GBK) 509 lít
18.440.000₫ 24.900.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0(GBK) Inverter 569 lít Giảm 5.250.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0(GBK) Inverter 569 lít
31.650.000₫ 36.900.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0(GMG) Inverter 569 lít Giảm 6.630.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0(GMG) Inverter 569 lít
31.360.000₫ 37.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) 550L, đá tự động Giảm 3.180.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) 550L, đá tự động
17.810.000₫ 20.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FS800GPGV2(GBK) side by side 2 cửa ,say đá,màu đen Giảm 5.490.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FS800GPGV2(GBK) side by side 2 cửa ,say đá,màu đen
51.500.000₫ 56.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBK) 540L, đá tự động Giảm 8.200.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FW690PGV7X(GBK) 540L, đá tự động
25.790.000₫ 33.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FS800PGV2(GBK) 605L Giảm 2.540.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FS800PGV2(GBK) 605L
34.450.000₫ 36.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
facebook
messenger
zalo
hotline

Giỏ hàng