Danh mục

TỦ LẠNH HITACHI CHÍNH HÃNG | TỦ LẠNH INVERTER HITACHI GIÁ RẺ

Tủ lạnh Hitachi HRSN9552DDXVN Inverter 525 lít Giảm 4.540.000₫ Tủ lạnh Hitachi HRSN9552DDXVN Inverter 525 lít
15.450.000₫ 19.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ lạnh Hitachi HR4N7520DSWDXVN Inverter 464 lít Giảm 7.310.000₫ Tủ lạnh Hitachi HR4N7520DSWDXVN Inverter 464 lít
18.680.000₫ 25.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ lạnh Hitachi HR4N7522DSDXVN Inverter 466 lít Giảm 7.290.000₫ Tủ lạnh Hitachi HR4N7522DSDXVN Inverter 466 lít
17.700.000₫ 24.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9(MIR) Inverter 406 lít Giảm 3.610.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FVX510PGV9(MIR) Inverter 406 lít
14.380.000₫ 17.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-B340EGV1(BBK) Inverter 323 lít Giảm 5.330.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-B340EGV1(BBK) Inverter 323 lít
10.660.000₫ 15.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất.

  

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-B375EGV1(BBK) Inverter 356 lít Giảm 4.840.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-B375EGV1(BBK) Inverter 356 lít
11.150.000₫ 15.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất.

 

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FVY480PGV0(GMG) Inverter 366 lít Giảm 2.100.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FVY480PGV0(GMG) Inverter 366 lít
13.890.000₫ 15.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-B415EGV1 inverter 396 lít Giảm 4.060.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-B415EGV1 inverter 396 lít
11.930.000₫ 15.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-HW540RV (XK) Inverter 540 lít Giảm 16.040.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-HW540RV (XK) Inverter 540 lít
49.950.000₫ 65.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1(GMG) Inverter 569 lít Giảm 7.220.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1(GMG) Inverter 569 lít
26.770.000₫ 33.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FVX480PGV9 (GBK) Inverter 366 lít Giảm 3.180.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FVX480PGV9 (GBK) Inverter 366 lít
12.810.000₫ 15.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1(GCK) Inverter 569 lít Giảm 8.820.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-WB640PGV1(GCK) Inverter 569 lít
26.770.000₫ 35.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-ZX740KV (X) Inverter 735 lít Giảm 43.950.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-ZX740KV (X) Inverter 735 lít
95.050.000₫ 139.000.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-WX620KV (XK) Inverter 615 lít Giảm 18.400.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-WX620KV (XK) Inverter 615 lít
67.590.000₫ 85.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-HW530NV(X) inverter 520 lít Giảm 10.160.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-HW530NV(X) inverter 520 lít
55.830.000₫ 65.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-MY800GVGV0 MIR Inverter 569 lít Giảm 13.770.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-MY800GVGV0 MIR Inverter 569 lít
62.220.000₫ 75.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-MX800GVGV0(GBK) Inverter 569 lít Giảm 15.060.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-MX800GVGV0(GBK) Inverter 569 lít
50.930.000₫ 65.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-M800PGV0(GBK) Inverter 590 lít Giảm 10.800.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-M800PGV0(GBK) Inverter 590 lít
38.190.000₫ 48.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-SX800GPGV0(GBK) Inverter 573 lít Giảm 15.350.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-SX800GPGV0(GBK) Inverter 573 lít
40.640.000₫ 55.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-S800PGV0 (GBK) Inverter 595 lít Giảm 7.700.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-S800PGV0 (GBK) Inverter 595 lít
32.290.000₫ 39.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FM800AGPGV4X Inverter 584 lít Giảm 9.000.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FM800AGPGV4X Inverter 584 lít
64.990.000₫ 73.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi G620GV(XK-XT)  Inverter 657 Lít Giảm 5.100.000₫ Tủ lạnh Hitachi G620GV(XK-XT) Inverter 657 Lít
70.890.000₫ 75.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-G570GV (XT) Inverter 589 lít Giảm 5.840.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-G570GV (XT) Inverter 589 lít
54.150.000₫ 59.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0X (MIR) Inverter 569 lít Giảm 11.490.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0X (MIR) Inverter 569 lít
41.500.000₫ 52.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0(GMG) Inverter 406 lít Giảm 2.930.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0(GMG) Inverter 406 lít
15.060.000₫ 17.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FM800XAGGV9X (DIA) Inverter 569 Lít Giảm 17.500.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FM800XAGGV9X (DIA) Inverter 569 Lít
72.490.000₫ 89.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0 (GBK) Inverter 406 Lít Giảm 4.930.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FVY510PGV0 (GBK) Inverter 406 Lít
15.060.000₫ 19.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi  R-FVY480PGV0(GBK) Inverter 366 lít Giảm 2.100.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FVY480PGV0(GBK) Inverter 366 lít
13.890.000₫ 15.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FM800XAGGV9X(GBZ) Inverter 569 lít Giảm 10.500.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FM800XAGGV9X(GBZ) Inverter 569 lít
72.490.000₫ 82.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ lạnh Hitachi R-FVX450PGV9(GBK) Inverter 339 lít Giảm 2.470.000₫ Tủ lạnh Hitachi R-FVX450PGV9(GBK) Inverter 339 lít
12.220.000₫ 14.690.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%

Giỏ hàng