Danh mục

Điều hòa Midea GIÁ RẺ, tiết kiệm điện Inverter CHÍNH HÃNG

Điều hòa Midea 1 chiều 18.000Btu MSAFG-18CRN8 Điều hòa Midea 1 chiều 18.000Btu MSAFG-18CRN8
9.980.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Midea 1 chiều Inverer 18.000Btu MSAFC-18CRDN8 Điều hòa Midea 1 chiều Inverer 18.000Btu MSAFC-18CRDN8
12.490.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Midea 1 chiều Inverter 12.000Btu MSAFC-13CRDN8 Giảm 1.460.000₫ Điều hòa Midea 1 chiều Inverter 12.000Btu MSAFC-13CRDN8
7.530.000₫ 8.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Midea 1 chiều Inverter 9.000Btu MSAFC-10CRDN8 Giảm 1.440.000₫ Điều hòa Midea 1 chiều Inverter 9.000Btu MSAFC-10CRDN8
6.550.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

   

  Trả góp 0%
  Điều Hòa Midea 1 chiều 18.000Btu MSAG-18CRN8 Giảm 1.110.000₫ Điều Hòa Midea 1 chiều 18.000Btu MSAG-18CRN8
  9.880.000₫ 10.990.000₫
  KM

  Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

   

  Trả góp 0%
  Điều hòa Midea 1 chiều 12.000Btu MSAFG-13CRN8 Điều hòa Midea 1 chiều 12.000Btu MSAFG-13CRN8
  6.550.000₫
  KM

  Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

   

  Trả góp 0%
  Điều hòa Midea 1 chiều 9.000Btu MSAFC-10CRN8 Điều hòa Midea 1 chiều 9.000Btu MSAFC-10CRN8
  5.570.000₫
  KM

  Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

   

  Trả góp 0%
  Điều hòa Midea 1 chiều 12.000Btu MSAE-13CRN8 Giảm 1.040.000₫ Điều hòa Midea 1 chiều 12.000Btu MSAE-13CRN8
  6.550.000₫ 7.590.000₫
  KM

  Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

   

  Trả góp 0%
  Điều hòa Midea 1 chiều 9.000Btu MSAFG-10CRN8 Giảm 1.420.000₫ Điều hòa Midea 1 chiều 9.000Btu MSAFG-10CRN8
  5.570.000₫ 6.990.000₫
  KM

  Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

  Trả góp 0%
  Điều hòa Midea 1 chiều 9.000Btu MSMA2-10CRN1 Giảm 800.000₫ Điều hòa Midea 1 chiều 9.000Btu MSMA2-10CRN1
  5.490.000₫ 6.290.000₫
  KM

  Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

  Trả góp 0%
  Điều hòa Midea 1 chiều 18.000Btu MSAFB-18CRN8 Giảm 4.010.000₫ Điều hòa Midea 1 chiều 18.000Btu MSAFB-18CRN8
  9.980.000₫ 13.990.000₫
  KM

  Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

   

  Trả góp 0%
  Điều hòa Midea 1 chiều 12.000Btu MSAFB-13CRN8 Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Midea 1 chiều 12.000Btu MSAFB-13CRN8
  6.390.000₫ 7.990.000₫
  KM

  Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

   

  Trả góp 0%
  Điều hòa Midea 1 chiều 9.000Btu MSAF-10CRN8 Giảm 1.420.000₫ Điều hòa Midea 1 chiều 9.000Btu MSAF-10CRN8
  5.570.000₫ 6.990.000₫
  KM

  Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

  Trả góp 0%