Lọc
Lọc

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI20AG+ 20L

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI20AG+ 20L

2.690.000₫ 4.590.000₫ (-41%)
KM

Tặng gói lắp đặt trị giá 285.000 đ.

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI30AG+ 30 lít

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI30AG+ 30 lít

2.930.000₫ 4.590.000₫ (-36%)
KM

Tặng gói lắp đặt trị giá 285.000 đ.

 

Bình nóng lạnh Ferroli QQEVO30ME 30 lít

Bình nóng lạnh Ferroli QQEVO30ME 30 lít

2.440.000₫ 4.150.000₫ (-41%)
KM

Tặng gói lắp đặt trị giá 285.000 đ.

Bình nóng lạnh Ferroli QQEVO20ME 20 lít

Bình nóng lạnh Ferroli QQEVO20ME 20 lít

2.340.000₫ 3.990.000₫ (-41%)
KM

Tặng gói lắp đặt trị giá 285.000 đ.

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI20AE 20 lít

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI20AE 20 lít

2.640.000₫ 4.050.000₫ (-35%)
KM

Tặng gói lắp đặt trị giá 285.000 Đ.

Bình nóng lạnh Ferroli QQEVOAE20 20L

Bình nóng lạnh Ferroli QQEVOAE20 20L

2.490.000₫ 3.690.000₫ (-33%)
KM

Tặng gói lắp đặt trị giá 285.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI30AE 30 lít

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI30AE 30 lít

2.770.000₫ 3.990.000₫ (-31%)
KM

Tặng trọn gói lắp đặt trị giá 285.000 đ.

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI20SE 20 Lít

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI20SE 20 Lít

2.640.000₫ 3.590.000₫ (-26%)
KM

Tặng trọn gói  lắp đặt trị giá 285.000 Đ

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI30SE 30L

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI30SE 30L

3.130.000₫ 3.590.000₫ (-13%)
KM

Tặng gói lắp đặt trị giá 285.000 Đ.