Hotline hỗ trợ
0974178586 / 02439656356
0
Danh mục

Quạt Trần

Quạt Trần 5 Cánh Mitsubishi C56RQ5 Giảm 1.070.000₫ Quạt Trần 5 Cánh Mitsubishi C56RQ5
3.520.000₫ 4.590.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần Mitsubishi 5 cánh điều khiển C56-RA5SF-GY Giảm 620.000₫ Quạt trần Mitsubishi 5 cánh điều khiển C56-RA5SF-GY
3.970.000₫ 4.590.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần 3 cánh Benny BFC56RL có điều khiển Giảm 270.000₫ Quạt trần 3 cánh Benny BFC56RL có điều khiển
1.680.000₫ 1.950.000₫
Quạt trần Mitsubishi 5 cánh điều khiển C56-RA5CY-GY Giảm 825.000₫ Quạt trần Mitsubishi 5 cánh điều khiển C56-RA5CY-GY
4.165.000₫ 4.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần Panasonic F-60MZ2-S Giảm 280.000₫ Quạt trần Panasonic F-60MZ2-S
1.070.000₫ 1.350.000₫
Quạt trần panasonicPT,5 cánh, có điều khiển động cơ DC có đèn Led F60UFN Giảm 540.000₫ Quạt trần panasonicPT,5 cánh, có điều khiển động cơ DC có đèn Led F60UFN
8.450.000₫ 8.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Quạt trần panasonicPT,4 cánh  có đk F-56XPG Giảm 560.000₫ Quạt trần panasonicPT,4 cánh có đk F-56XPG
2.690.000₫ 3.250.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần Mitsubishi 5 cánh điều khiển màu đen C56-RW5(B) Giảm 1.020.000₫ Quạt trần Mitsubishi 5 cánh điều khiển màu đen C56-RW5(B)
3.970.000₫ 4.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần Mitsubishi 5 cánh điều khiển tốc độ ánh sáng đèn  C56-RW5 Giảm 1.010.000₫ Quạt trần Mitsubishi 5 cánh điều khiển tốc độ ánh sáng đèn C56-RW5
3.970.000₫ 4.980.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần panasonicPT,5 cánh, có điều khiển động cơ DC có sensor F60TDN Giảm 1.200.000₫ Quạt trần panasonicPT,5 cánh, có điều khiển động cơ DC có sensor F60TDN
4.690.000₫ 5.890.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần panasonicPT,4 cánh trục dài màu đồng có đk F56MZG(GO) Giảm 150.000₫ Quạt trần panasonicPT,4 cánh trục dài màu đồng có đk F56MZG(GO)
2.340.000₫ 2.490.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần Panasonic 5 cánh có điều khiển F60TAN Giảm 1.100.000₫ Quạt trần Panasonic 5 cánh có điều khiển F60TAN
6.490.000₫ 7.590.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần panasonic F56MPG(GO) trục ngắn màu đồng Giảm 167.000₫ Quạt trần panasonic F56MPG(GO) trục ngắn màu đồng
2.323.000₫ 2.490.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần Panasonic F56MZG(S) 4 cánh trục dài màu bạc Giảm 167.000₫ Quạt trần Panasonic F56MZG(S) 4 cánh trục dài màu bạc
2.323.000₫ 2.490.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Quạt trần Panasonic F60WW 5 cánh có điều khiển Giảm 860.000₫ Quạt trần Panasonic F60WW 5 cánh có điều khiển
4.830.000₫ 5.690.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần Panasonic có điều khiển 5 cánh F-60XDN Giảm 1.310.000₫ Quạt trần Panasonic có điều khiển 5 cánh F-60XDN
5.580.000₫ 6.890.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần panasonic F56MPG(S) 4 cánh trục ngắn màu bạc Giảm 160.000₫ Quạt trần panasonic F56MPG(S) 4 cánh trục ngắn màu bạc
2.330.000₫ 2.490.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần panasonic 4 cánh F56PZM Giảm 700.000₫ Quạt trần panasonic 4 cánh F56PZM
4.790.000₫ 5.490.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Quạt trần Điện cơ thống nhất 5 cánh QT1500X Giảm 150.000₫ Quạt trần Điện cơ thống nhất 5 cánh QT1500X
2.740.000₫ 2.890.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Sản phẩm bạn vừa xem
 

Giỏ hàng