Lọc
Lọc

Tivi Sony

Tivi Sony XR-77A95L OLED 4K 77inch 2023
SONY

Tivi Sony XR-77A95L OLED 4K 77inch 2023

108.680.000₫ 128.990.000₫ (-16%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-85X95L Mini LED 4K 85 inch new 2023
SONY

Tivi Sony XR-85X95L Mini LED 4K 85 inch new 2023

80.350.000₫ 90.300.000₫ (-11%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-75X95L Mini LED 4K 75 inch new 2023
SONY

Tivi Sony XR-75X95L Mini LED 4K 75 inch new 2023

79.890.000₫ 90.300.000₫ (-12%)
KM

Tặng PMH trị giá 21.100.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Google Tivi Sony XR-65A95L OLED 4K 65inch 2023
SONY

Google Tivi Sony XR-65A95L OLED 4K 65inch 2023

73.990.000₫ 92.100.000₫ (-20%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-85X90L 4K 85 inch  Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony XR-85X90L 4K 85 inch Google TV new 2023

67.890.000₫ 81.000.000₫ (-16%)
KM

Tặng PMH trị giá 14.980.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-75X85L 4K 75 inch Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony KD-75X85L 4K 75 inch Google TV new 2023

39.890.000₫ 47.900.000₫ (-17%)
KM

Tặng PMH trị giá 8.760.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-65A80L OLED 4K 65 inch Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony XR-65A80L OLED 4K 65 inch Google TV new 2023

60.930.000₫ 71.300.000₫ (-15%)
KM

Tặng PMH trị giá 12.940.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-65X90L 65 inch 4k 2023 Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony XR-65X90L 65 inch 4k 2023 Google TV new 2023

34.890.000₫ 40.900.000₫ (-15%)
KM

Tặng PMH trị giá 6.920.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-50X80L 4K 50 inch Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony KD-50X80L 4K 50 inch Google TV new 2023

13.830.000₫ 17.190.000₫ (-20%)
KM

Tặng PMH trị giá 3.060.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-43X80L 4K 43 inch  Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony KD-43X80L 4K 43 inch Google TV new 2023

15.390.000₫ 18.500.000₫ (-17%)
KM

Tặng PMH trị giá 4.210.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-75X80L 4K 75 inch new 2023
SONY

Tivi Sony KD-75X80L 4K 75 inch new 2023

33.890.000₫ 41.200.000₫ (-18%)
KM

Tặng PMH trị giá 7.170.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-65X95L Mini LED 4K 65 inch new 2023
SONY

Tivi Sony XR-65X95L Mini LED 4K 65 inch new 2023

58.190.000₫ 69.300.000₫ (-16%)
KM

Tặng PMH trị giá 12.160.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-65X85L 4K 65 inch Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony KD-65X85L 4K 65 inch Google TV new 2023

29.890.000₫ 35.300.000₫ (-15%)
KM

Tặng PMH trị giá 9.270.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-75X90L 4K 75 inch  Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony XR-75X90L 4K 75 inch Google TV new 2023

47.890.000₫ 57.000.000₫ (-16%)
KM

Tặng PMH trị giá 11.860.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-85X80L 4K 85 inch Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony KD-85X80L 4K 85 inch Google TV new 2023

50.890.000₫ 59.200.000₫ (-14%)
KM

Tặng PMH trị giá 14.410.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

 

Tivi Sony XR-55X90L 4K 55 inch new 2023
SONY

Tivi Sony XR-55X90L 4K 55 inch new 2023

28.890.000₫ 34.700.000₫ (-17%)
KM

Tặng PMH trị giá 5.140.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-55X85L 4K 55 inch Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony KD-55X85L 4K 55 inch Google TV new 2023

22.890.000₫ 27.400.000₫ (-16%)
KM

Tặng PMH trị giá 4.120.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-55A80L 55 inch OLED Android 4K new 2023
SONY

Tivi Sony XR-55A80L 55 inch OLED Android 4K new 2023

44.890.000₫ 52.000.000₫ (-14%)
KM

Tặng PMH trị giá 7.910.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-65X80L 4K 65 inch Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony KD-65X80L 4K 65 inch Google TV new 2023

22.890.000₫ 27.600.000₫ (-17%)
KM

Tặng PMH trị giá 5.900.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-77A80L 4K 77 inch OLED Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony XR-77A80L 4K 77 inch OLED Google TV new 2023

92.890.000₫ 104.100.000₫ (-11%)
KM

Tặng PMH trị giá 18.640.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-55X80L 4K 55 inch mới 2023 Google TV new 2023
SONY

Tivi Sony KD-55X80L 4K 55 inch mới 2023 Google TV new 2023

18.390.000₫ 21.900.000₫ (-16%)
KM

Tặng PMH trị giá 4.230.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-85X95K Mini LED 4K 85 inch 2022
SONY

Tivi Sony XR-85X95K Mini LED 4K 85 inch 2022

64.650.000₫ 103.590.000₫ (-38%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

 

 

Tivi Sony XR-85X90K 4K 85 inch Google TV
SONY

Tivi Sony XR-85X90K 4K 85 inch Google TV

48.970.000₫ 61.590.000₫ (-20%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất.

Tivi Sony XR-55A80K 55 inch OLED Android 4K 2022
SONY

Tivi Sony XR-55A80K 55 inch OLED Android 4K 2022

30.350.000₫ 45.990.000₫ (-34%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

 

Tivi Sony KD-85X85K 4K 85 inch Google TV 2022
SONY

Tivi Sony KD-85X85K 4K 85 inch Google TV 2022

38.680.000₫ 65.900.000₫ (-41%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

 

Tivi Sony XR-65X95K Mini LED 4K 65 inch 2022 Google TV
SONY

Tivi Sony XR-65X95K Mini LED 4K 65 inch 2022 Google TV

39.170.000₫ 55.990.000₫ (-30%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-50X85K 4K 50 inch Google TV 2022
SONY

Tivi Sony KD-50X85K 4K 50 inch Google TV 2022

16.610.000₫ 20.590.000₫ (-19%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-32W830K 2K 32 Inch Google TV 2022
SONY

Tivi Sony KD-32W830K 2K 32 Inch Google TV 2022

6.640.000₫ 9.900.000₫ (-33%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-55X90K 4K 55 inch mới 2022
SONY

Tivi Sony XR-55X90K 4K 55 inch mới 2022

19.570.000₫ 27.990.000₫ (-30%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-75X90K 4K 75 inch Google Tv
SONY

Tivi Sony XR-75X90K 4K 75 inch Google Tv

35.560.000₫ 42.990.000₫ (-17%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-55X75K 4K 55 inch new 2022
SONY

Tivi Sony KD-55X75K 4K 55 inch new 2022

11.870.000₫ 18.900.000₫ (-37%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-65A80K 4K 65 inch OLED 2022
SONY

Tivi Sony XR-65A80K 4K 65 inch OLED 2022

48.190.000₫ 54.990.000₫ (-12%)
KM

Tặng PMH trị giá 10.000.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-65X75K 4K 65 inch New 2022
SONY

Tivi Sony KD-65X75K 4K 65 inch New 2022

14.440.000₫ 20.900.000₫ (-31%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-55X85K 4K 55 inch Google TV 2022
SONY

Tivi Sony KD-55X85K 4K 55 inch Google TV 2022

15.820.000₫ 24.990.000₫ (-37%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-50X75K 4K 50 inch Mới 2022
SONY

Tivi Sony KD-50X75K 4K 50 inch Mới 2022

10.890.000₫ 15.990.000₫ (-32%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-43X75K 4K 43 inch New 2022
SONY

Tivi Sony KD-43X75K 4K 43 inch New 2022

11.590.000₫ 15.200.000₫ (-24%)
KM

Tặng PMH trị giá 2.660.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KDL-50W660G/Z Full HD 50 Inch
SONY

Tivi Sony KDL-50W660G/Z Full HD 50 Inch

8.600.000₫ 16.500.000₫ (-48%)
KM

Tặng thêm 1 năm bảo hành trị giá 460.000 vnđ
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-65X90K 4K 65 inch Google TV 2022
SONY

Tivi Sony XR-65X90K 4K 65 inch Google TV 2022

26.890.000₫ 34.100.000₫ (-21%)
KM

Tặng PMH trị giá 5.100.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-75X80K 4K 75 inch Google TV 2022
SONY

Tivi Sony KD-75X80K 4K 75 inch Google TV 2022

24.890.000₫ 34.590.000₫ (-28%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-50X80K 4K 50 inch Google TV 2022
SONY

Tivi Sony KD-50X80K 4K 50 inch Google TV 2022

12.360.000₫ 15.790.000₫ (-22%)
KM

HẾT HÀNG -Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony KD-43X80K 4K 43 inch  Google TV 2022
SONY

Tivi Sony KD-43X80K 4K 43 inch Google TV 2022

13.890.000₫ 16.300.000₫ (-15%)
KM

Tặng PMH trị giá 1.920.000đ

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất

Tivi Sony XR-77A80K 4K OLED 77 inch 2022
SONY

Tivi Sony XR-77A80K 4K OLED 77 inch 2022

74.450.000₫ 78.990.000₫ (-6%)
KM

Lắp đặt miễn phí khi giao hàng tại nhà 
Liên hệ để có giá tốt nhất