Danh mục

Điều hòa Panasonic CHÍNH HÃNG | Tiết kiệm điện Inverter giá rẻ tại Ecomart

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000BtuCS/CU-YZ12WKH-8 Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000BtuCS/CU-YZ12WKH-8
16.390.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.000.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000Btu CS/CU-N12WKH-8 Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000Btu CS/CU-N12WKH-8
11.990.000₫ 13.590.000₫
KM

Tặng PMH: 1.420.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000Btu R32 CS/CU-N9WKH-8 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000Btu R32 CS/CU-N9WKH-8
9.490.000₫ 10.990.000₫
KM

Tặng PMH: 780.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic XPU12WKH 1 chiều Inverter 12000Btu R32 New2020 Giảm 2.600.000₫ Điều hòa Panasonic XPU12WKH 1 chiều Inverter 12000Btu R32 New2020
12.990.000₫ 15.590.000₫
KM

Tặng PMH: 1.200.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24000Btu R32 CS/CU-XPU24WKH-8 Giảm 1.900.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24000Btu R32 CS/CU-XPU24WKH-8
26.690.000₫ 28.590.000₫
KM

Tặng PMH: 1.100.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.351.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu CS/CU-YZ9WKH-8 Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu CS/CU-YZ9WKH-8
13.390.000₫ 14.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.250.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu CS/CU-XPU9XKH-8 Giảm 1.900.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu CS/CU-XPU9XKH-8
11.090.000₫ 12.990.000₫
KM

Tặng PMH: 720.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu CS/CU-XPU12XKH-8 Giảm 1.510.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu CS/CU-XPU12XKH-8
14.480.000₫ 15.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.150.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000Btu CS/CU-N18XKH-8 Giảm 2.000.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000Btu CS/CU-N18XKH-8
16.990.000₫ 18.990.000₫
KM

Tặng PMH: 840.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều CU/CS-N24XKH-8 Giảm 1.800.000₫ Điều Hòa Panasonic 24000Btu 1 Chiều CU/CS-N24XKH-8
23.790.000₫ 25.590.000₫
KM

Tặng PMH: 1.570.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12XKH-8 Giảm 2.100.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12XKH-8
16.890.000₫ 18.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.110.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9XKH-8 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9XKH-8
13.490.000₫ 14.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.350.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu CS/CU-U12XKH-8 Giảm 1.800.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu CS/CU-U12XKH-8
15.190.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.880.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000Btu Cao cấp CS/CU-XZ12XKH-8 Giảm 1.200.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000Btu Cao cấp CS/CU-XZ12XKH-8
18.790.000₫ 19.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.460.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XZ9XKH-8 Giảm 1.900.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XZ9XKH-8
16.090.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.210.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 2 chiều 18000Btu Inverter CU/CS-XZ18XKH-8 Giảm 2.000.000₫ Điều Hòa Panasonic 2 chiều 18000Btu Inverter CU/CS-XZ18XKH-8
27.590.000₫ 29.590.000₫
KM

Tặng PMH: 2.730.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24XKH-8 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24XKH-8
37.890.000₫ 39.590.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CS/CU-XPU18XKH-8B Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CS/CU-XPU18XKH-8B
20.390.000₫ 21.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.500.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CS/CU-U18XKH-8 Giảm 2.100.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CS/CU-U18XKH-8
22.890.000₫ 24.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.530.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CU/CS-U9XKH-8 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000BTU CU/CS-U9XKH-8
12.490.000₫ 13.990.000₫
KM
KM

Tặng PMH: 1.330.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 1 Chiều Inverter 24000Btu CU/CS-XPU24XKH-8 Giảm 2.500.000₫ Điều Hòa Panasonic 1 Chiều Inverter 24000Btu CU/CS-XPU24XKH-8
27.490.000₫ 29.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.030.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic cao cấp 1 chiều inverter 18000Btu CS/CU-XU18XKH-8 Giảm 2.300.000₫ Điều hòa Panasonic cao cấp 1 chiều inverter 18000Btu CS/CU-XU18XKH-8
25.690.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 3.570.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000Btu CS-CU-YZ18XKH-8 Giảm 2.900.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000Btu CS-CU-YZ18XKH-8
25.090.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 3.260.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8 Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8
20.390.000₫ 21.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.500.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24XKH-8 Giảm 1.000.000₫ Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24XKH-8
30.990.000₫ 31.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.800.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều khiển có dây điều hòa Panasonic CZ-RD513C Giảm 200.000₫ Điều khiển có dây điều hòa Panasonic CZ-RD513C
1.390.000₫ 1.590.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023
13.990.000₫ 15.490.000₫
KM

Tặng PMH: 1.460.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.200.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023
17.390.000₫ 19.590.000₫
KM

Tặng PMH: 2.120.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
facebook
messenger
zalo
hotline

Giỏ hàng