Danh mục

Điều hòa Panasonic CHÍNH HÃNG | Tiết kiệm điện Inverter giá rẻ tại Ecomart

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu XU24XKH-8 Giảm 2.000.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu XU24XKH-8
36.790.000₫ 38.790.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000Btu N24ZKH-8 Giảm 3.300.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000Btu N24ZKH-8
23.690.000₫ 26.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000Btu N18ZKH-8 Giảm 2.000.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000Btu N18ZKH-8
16.990.000₫ 18.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000Btu N12ZKH-8 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000Btu N12ZKH-8
11.290.000₫ 12.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000Btu N9ZKH-8 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000Btu N9ZKH-8
9.290.000₫ 10.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24ZKH-8 mới 2023
38.990.000₫ 40.490.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023
28.490.000₫ 29.990.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023
19.490.000₫ 20.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023
16.590.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng PMH:
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-U24ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.100.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-U24ZKH-8 mới 2023
31.890.000₫ 33.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-U18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-U18ZKH-8 mới 2023
23.590.000₫ 24.990.000₫
KM

Tặng PMH:
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-U12ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.300.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-U12ZKH-8 mới 2023
15.690.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9ZKH-8 Mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9ZKH-8 Mới 2023
12.890.000₫ 14.290.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu XU24ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.000.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu XU24ZKH-8 mới 2023
36.790.000₫ 38.790.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XU18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XU18ZKH-8 mới 2023
26.490.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.200.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12.000Btu CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023
17.390.000₫ 19.590.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023
13.990.000₫ 15.490.000₫
KM

Tặng PMH:
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều khiển có dây điều hòa Panasonic CZ-RD513C Giảm 200.000₫ Điều khiển có dây điều hòa Panasonic CZ-RD513C
1.390.000₫ 1.590.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-U24XKH-8 Giảm 1.000.000₫ Điều Hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-U24XKH-8
30.990.000₫ 31.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XPU18XKH-8 Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XPU18XKH-8
20.390.000₫ 21.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CS-CU-YZ18XKH-8 Giảm 2.900.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CS-CU-YZ18XKH-8
25.090.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XU18XKH-8 Giảm 2.300.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XU18XKH-8
25.690.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ 

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XPU24XKH-8 Giảm 2.500.000₫ Điều Hòa Panasonic 1 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XPU24XKH-8
27.490.000₫ 29.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9XKH-8 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9.000Btu CU/CS-U9XKH-8
12.490.000₫ 13.990.000₫
KM
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-U18XKH-8 Giảm 2.100.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-U18XKH-8
22.890.000₫ 24.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XPU18XKH-8B Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18.000Btu CS/CU-XPU18XKH-8B
20.390.000₫ 21.990.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24XKH-8 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 24.000Btu CU/CS-XZ24XKH-8
37.890.000₫ 39.590.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18XKH-8 Giảm 2.000.000₫ Điều Hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000Btu CU/CS-XZ18XKH-8
27.590.000₫ 29.590.000₫
KM

Tặng PMH: 
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%

Giỏ hàng