Danh mục

Điều hòa LG CHÍNH HÃNG 1 chiều, 2 chiều,tiết kiệm điện Inverter giá rẻ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24WIN1 Giảm 2.570.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24WIN1
17.420.000₫ 19.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000Btu V18WIN1 Giảm 2.700.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000Btu V18WIN1
14.290.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13WIN1 Giảm 2.800.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13WIN1
9.190.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10WIN1 Giảm 1.870.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10WIN1
8.120.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 2 chiều Inveter 24.000Btu B24END1 Giảm 1.940.000₫ Điều hòa LG 2 chiều Inveter 24.000Btu B24END1
21.050.000₫ 22.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24WIN Giảm 1.270.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24WIN
17.320.000₫ 18.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000Btu V18WIN Giảm 4.000.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000Btu V18WIN
14.290.000₫ 18.290.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13API1 Giảm 1.720.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13API1
10.270.000₫ 11.990.000₫
KM

Hết hàng

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10ENH1 Giảm 1.770.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10ENH1
7.820.000₫ 9.590.000₫
KM

Hết hàng

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000Btu  B18END1 Giảm 2.790.000₫ Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000Btu B18END1
19.200.000₫ 21.990.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13WIN Giảm 3.290.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000Btu V13WIN
8.700.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10WIN Giảm 2.070.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10WIN
7.920.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10APFUV Giảm 1.420.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000Btu V10APFUV
10.570.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24ENF1 Giảm 2.570.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24ENF1
17.420.000₫ 19.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000btu V10ENW1 Giảm 2.170.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000btu V10ENW1
7.820.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24ENF Giảm 3.000.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000Btu V24ENF
16.990.000₫ 19.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều 12.000Btu V13ENS1 Giảm 1.390.000₫ Điều hòa LG 1 chiều 12.000Btu V13ENS1
8.900.000₫ 10.290.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12.000Btu B13END1 Giảm 1.150.000₫ Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12.000Btu B13END1
11.840.000₫ 12.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 2 chiều Inveter 9.000Btu B10END1 Giảm 429.000₫ Điều hòa LG 2 chiều Inveter 9.000Btu B10END1
10.570.000₫ 10.999.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000Btu V18ENF1 Giảm 4.700.000₫ Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000Btu V18ENF1
14.290.000₫ 18.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%

Giỏ hàng