Danh mục

Máy lọc nước ION - Máy lọc TẠO KIỀM

Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU301 Giảm 1.830.000₫ Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU301
43.670.000₫ 45.500.000₫
KM

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU201 Giảm 12.650.000₫ Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU201
22.900.000₫ 35.550.000₫
KM

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải ion kiềm KANGEN LeveLuk SD501 7 tấm điện cực Giảm 20.000.000₫ Máy lọc nước điện giải ion kiềm KANGEN LeveLuk SD501 7 tấm điện cực
39.990.000₫ 59.990.000₫
KM

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AB50-ZEX Giảm 10.660.000₫ Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AB50-ZEX
42.140.000₫ 52.800.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AS700 5 tấm điện cực Giảm 14.540.000₫ Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AS700 5 tấm điện cực
45.960.000₫ 60.500.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Kangen LeveLuk K8 8 tấm điện cực Giảm 22.380.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Kangen LeveLuk K8 8 tấm điện cực
116.620.000₫ 139.000.000₫
KM

* TẶNG PMH 22.380.000Đ

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART I9 Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART I9
109.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Slim Giảm 10.000.000₫ Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Slim
39.000.000₫ 49.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Fuji Smart P8 Home Giảm 16.000.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Fuji Smart P8 Home
29.000.000₫ 45.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Giảm 10.000.000₫ Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8
59.000.000₫ 69.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50 Giảm 5.600.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50
47.900.000₫ 53.500.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS45 3 tấm điện cực Giảm 5.600.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS45 3 tấm điện cực
19.900.000₫ 25.500.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66 5 tấm điện cực Giảm 13.500.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66 5 tấm điện cực
51.500.000₫ 65.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%

Giỏ hàng