Lọc
Lọc

Máy lọc nước ION - Máy lọc TẠO KIỀM

Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU301

Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU301

43.670.000₫ 65.500.000₫ (-33%)
Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU201

Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU201

22.900.000₫ 35.550.000₫ (-36%)
Máy lọc nước điện giải ion kiềm KANGEN LeveLuk SD501 7 tấm điện cực
Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AB50-ZEX
PANASONIC
Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AS700 5 tấm điện cực
PANASONIC
Máy lọc nước ion kiềm Kangen LeveLuk K8 8 tấm điện cực
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART I9
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Slim

Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Slim

39.000.000₫ 49.000.000₫ (-20%)
Máy lọc nước ion kiềm Fuji Smart P8 Home

Máy lọc nước ion kiềm Fuji Smart P8 Home

29.000.000₫ 45.000.000₫ (-36%)
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8

Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8

59.000.000₫ 69.000.000₫ (-14%)
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50
PANASONIC

Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50

47.900.000₫ 53.500.000₫ (-10%)
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS45 3 tấm điện cực
PANASONIC
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66 5 tấm điện cực
PANASONIC