Danh mục

Tủ đông Kangaroo

Tủ đông Kangaroo KGFZ435NC1 375 lít Giảm 1.420.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ435NC1 375 lít
9.170.000₫ 10.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ150NG1 90 lít Giảm 1.500.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ150NG1 90 lít
4.390.000₫ 5.890.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ389NG2, 2 chế độ, 327 lít Giảm 1.190.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ389NG2, 2 chế độ, 327 lít
7.800.000₫ 8.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ318NG2, 2 chế độ, 256 lít Giảm 2.140.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ318NG2, 2 chế độ, 256 lít
6.850.000₫ 8.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ290NG2, 2 chế độ, 215 lít Giảm 1.040.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ290NG2, 2 chế độ, 215 lít
6.550.000₫ 7.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KGFZ200NG1 140 lít Giảm 1.420.000₫ Tủ đông Kangaroo KGFZ200NG1 140 lít
5.670.000₫ 7.090.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KG668C1 354 lít Giảm 1.250.000₫ Tủ đông Kangaroo KG668C1 354 lít
9.740.000₫ 10.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KG328NC2 212 lít Giảm 80.000₫ Tủ đông Kangaroo KG328NC2 212 lít
7.110.000₫ 7.190.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KG266NC2 266 lít Giảm 320.000₫ Tủ đông Kangaroo KG266NC2 266 lít
6.230.000₫ 6.550.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KG809C1 809 lít Giảm 1.600.000₫ Tủ đông Kangaroo KG809C1 809 lít
12.990.000₫ 14.590.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KG168NC1 90 lít Giảm 1.590.000₫ Tủ đông Kangaroo KG168NC1 90 lít
4.000.000₫ 5.590.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KG398C2 252 lít Giảm 1.670.000₫ Tủ đông Kangaroo KG398C2 252 lít
6.820.000₫ 8.490.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KG298C2 228 lít Giảm 2.360.000₫ Tủ đông Kangaroo KG298C2 228 lít
6.230.000₫ 8.590.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Kangaroo KG400NC2 400 lít Giảm 4.100.000₫ Tủ đông Kangaroo KG400NC2 400 lít
7.890.000₫ 11.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Kangaroo KG400IC2 Inverter 400 lít Giảm 3.210.000₫ Tủ đông Kangaroo KG400IC2 Inverter 400 lít
8.380.000₫ 11.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông Kangaroo KG399NC1 286 lít Giảm 1.480.000₫ Tủ Đông Kangaroo KG399NC1 286 lít
7.110.000₫ 8.590.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Kangaroo KG329NC1 329 lít Giảm 870.000₫ Tủ đông Kangaroo KG329NC1 329 lít
6.720.000₫ 7.590.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông Kangaroo KG320IC2 Inverter 320 lít Giảm 2.900.000₫ Tủ Đông Kangaroo KG320IC2 Inverter 320 lít
8.090.000₫ 10.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông Kangaroo KG265NC1 265 lít Giảm 1.830.000₫ Tủ Đông Kangaroo KG265NC1 265 lít
5.160.000₫ 6.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Kangaroo KG418C2 418 lít Giảm 1.100.000₫ Tủ đông Kangaroo KG418C2 418 lít
6.890.000₫ 7.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Kangaroo KG296C2, 2 chế độ, 296 lít Giảm 1.000.000₫ Tủ đông Kangaroo KG296C2, 2 chế độ, 296 lít
5.990.000₫ 6.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Kangaroo KG235C1 238 lít Giảm 1.000.000₫ Tủ đông Kangaroo KG235C1 238 lít
5.290.000₫ 6.290.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Giỏ hàng