Danh mục

Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky VH-258K3L inverter 258 lít Giảm 1.510.000₫ Tủ mát Sanaky VH-258K3L inverter 258 lít
8.680.000₫ 10.190.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-299K 280 lít Giảm 1.250.000₫ Tủ mát Sanaky VH-299K 280 lít
10.340.000₫ 11.590.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-8009HP3 Inverter 700 Lít Giảm 3.790.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-8009HP3 Inverter 700 Lít
23.200.000₫ 26.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-1009HP3 Inverter 900 Lít Giảm 4.640.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-1009HP3 Inverter 900 Lít
25.350.000₫ 29.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-1209HP3  Inverter 1100 Lít Giảm 5.400.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-1209HP3 Inverter 1100 Lít
28.590.000₫ 33.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-1520HP3 Inverter 1500 lít Giảm 5.760.000₫ Tủ mát Sanaky VH-1520HP3 Inverter 1500 lít
36.230.000₫ 41.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-358K3L Inverter 290 lít Giảm 2.740.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-358K3L Inverter 290 lít
10.250.000₫ 12.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-308KL 240 lít Giảm 1.489.000₫ Tủ mát Sanaky VH-308KL 240 lít
9.070.000₫ 10.559.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-408K3L Inverter 340 Lít Giảm 2.060.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-408K3L Inverter 340 Lít
10.930.000₫ 12.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-308K3L Inverter 300 lít Giảm 2.530.000₫ Tủ mát Sanaky VH-308K3L Inverter 300 lít
9.460.000₫ 11.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-6009HP 600 Lít Giảm 2.590.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-6009HP 600 Lít
18.300.000₫ 20.890.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-258WL 250 Lít Giảm 1.410.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-258WL 250 Lít
8.580.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-358KL 290 lít Giảm 1.530.000₫ Tủ mát Sanaky VH-358KL 290 lít
9.460.000₫ 10.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-258KL 258 lít Giảm 1.610.000₫ Tủ mát Sanaky VH-258KL 258 lít
8.580.000₫ 10.190.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
TỦ MÁT SANAKY VH-1520HP 1500 lít Giảm 4.090.000₫ TỦ MÁT SANAKY VH-1520HP 1500 lít
32.900.000₫ 36.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-408KL 400 lit Giảm 1.840.000₫ Tủ mát Sanaky VH-408KL 400 lit
10.150.000₫ 11.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-358K 350 lít Giảm 1.500.000₫ Tủ mát Sanaky VH-358K 350 lít
8.490.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-258K 258 lít Giảm 1.410.000₫ Tủ mát Sanaky VH-258K 258 lít
8.580.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%

Giỏ hàng