Danh mục

Tủ mát Sanaky

Tủ mát Sanaky VH-299K 280L Giảm 1.250.000₫ Tủ mát Sanaky VH-299K 280L
10.340.000₫ 11.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-8009HP3 Inverter 700 Lít Giảm 3.210.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-8009HP3 Inverter 700 Lít
23.780.000₫ 26.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-1009HP3 Inverter 900 Lít Giảm 3.850.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-1009HP3 Inverter 900 Lít
26.140.000₫ 29.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-1209HP3  Inverter 1100 Lít Giảm 4.620.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-1209HP3 Inverter 1100 Lít
29.370.000₫ 33.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-1520HP3 Inverter 1500 lít Giảm 4.780.000₫ Tủ mát Sanaky VH-1520HP3 Inverter 1500 lít
37.210.000₫ 41.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-358K3L Inverter 290 lít Giảm 2.640.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-358K3L Inverter 290 lít
10.350.000₫ 12.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-308KL 240 lít Giảm 1.489.000₫ Tủ mát Sanaky VH-308KL 240 lít
9.070.000₫ 10.559.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-408K3L Inverter 340 Lít Giảm 1.960.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-408K3L Inverter 340 Lít
11.030.000₫ 12.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky VH-308K3L Inverter 300 lít Giảm 2.430.000₫ Tủ mát Sanaky VH-308K3L Inverter 300 lít
9.560.000₫ 11.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky 600 Lít VH 6009HP Giảm 1.810.000₫ Tủ Mát Sanaky 600 Lít VH 6009HP
19.080.000₫ 20.890.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Mát Sanaky VH-258WL 250 Lít Giảm 1.410.000₫ Tủ Mát Sanaky VH-258WL 250 Lít
8.580.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ mát Sanaky 290L VH-358KL Giảm 1.130.000₫ Tủ mát Sanaky 290L VH-358KL
9.860.000₫ 10.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
TỦ MÁT SANAKY 258 LÍT VH-258KL Giảm 1.610.000₫ TỦ MÁT SANAKY 258 LÍT VH-258KL
8.580.000₫ 10.190.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
TỦ MÁT SANAKY VH-1520HP 1500 lít Giảm 2.820.000₫ TỦ MÁT SANAKY VH-1520HP 1500 lít
34.170.000₫ 36.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
TỦ MÁT SANAKY VH-408KL 400 LÍT Giảm 1.350.000₫ TỦ MÁT SANAKY VH-408KL 400 LÍT
10.640.000₫ 11.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
TỦ MÁT SANAKY VH-358K 350 LÍT Giảm 1.500.000₫ TỦ MÁT SANAKY VH-358K 350 LÍT
8.490.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
TỦ MÁT SANAKY VH-258K 258 LÍT Giảm 1.410.000₫ TỦ MÁT SANAKY VH-258K 258 LÍT
8.580.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
facebook
messenger
zalo
hotline

Giỏ hàng