Danh mục

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-4099W1 280 lít Giảm 1.880.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4099W1 280 lít
7.110.000₫ 8.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1 Giảm 1.970.000₫ Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1
6.620.000₫ 8.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-2899W1 220 lít Giảm 2.050.000₫ Tủ đông Sanaky VH-2899W1 220 lít
5.940.000₫ 7.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông SANAKY VH-5699HY4K Inverter 410 Lít Giảm 3.370.000₫ Tủ Đông SANAKY VH-5699HY4K Inverter 410 Lít
11.620.000₫ 14.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-4899KB 350 lít Giảm 2.740.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4899KB 350 lít
10.250.000₫ 12.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-230VD 213 lít Giảm 1.500.000₫ Tủ đông Sanaky VH-230VD 213 lít
8.490.000₫ 9.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

 

Tủ đông Sanaky VH-6699W4K, 2 chế độ, Inverter 660 lít Giảm 3.410.000₫ Tủ đông Sanaky VH-6699W4K, 2 chế độ, Inverter 660 lít
13.580.000₫ 16.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-8699HY4K Inverter 761 lít Giảm 3.730.000₫ Tủ đông Sanaky VH-8699HY4K Inverter 761 lít
16.260.000₫ 19.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-160VD 118 lít Giảm 1.950.000₫ Tủ đông Sanaky VH-160VD 118 lít
6.040.000₫ 7.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-6699HY4K 660 lít Giảm 3.510.000₫ Tủ đông Sanaky VH-6699HY4K 660 lít
13.480.000₫ 16.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-5699W4K 2 chế độ, Inverter 560 lít Giảm 3.270.000₫ Tủ đông Sanaky VH-5699W4K 2 chế độ, Inverter 560 lít
11.720.000₫ 14.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông Sanaky VH-888KA 500 Lít Giảm 5.520.000₫ Tủ Đông Sanaky VH-888KA 500 Lít
15.070.000₫ 20.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-5699W1 2 chế độ, inverter 569 lít Giảm 3.320.000₫ Tủ đông Sanaky VH-5699W1 2 chế độ, inverter 569 lít
10.670.000₫ 13.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-4099W3 2 chế độ, Inverter 280 lít Giảm 1.375.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4099W3 2 chế độ, Inverter 280 lít
8.215.000₫ 9.590.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-2899A2KD 280 lít Giảm 3.070.000₫ Tủ đông Sanaky VH-2899A2KD 280 lít
6.920.000₫ 9.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-4099W4K 2 chế độ, Inverter 280 lít Giảm 1.610.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4099W4K 2 chế độ, Inverter 280 lít
8.680.000₫ 10.290.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-2899W4K 2 chế độ, Inverter 220 lít Giảm 990.000₫ Tủ đông Sanaky VH-2899W4K 2 chế độ, Inverter 220 lít
7.600.000₫ 8.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-2599A2KD 208 lít Giảm 1.530.000₫ Tủ đông Sanaky VH-2599A2KD 208 lít
5.460.000₫ 6.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông SANAKY VH-2899W32 chế độ, inverter 280 lít Giảm 650.000₫ Tủ đông SANAKY VH-2899W32 chế độ, inverter 280 lít
7.240.000₫ 7.890.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ Đông Sanaky VH-2599W3 2 chế độ, Inverter 195 lít Giảm 1.140.000₫ Tủ Đông Sanaky VH-2599W3 2 chế độ, Inverter 195 lít
6.850.000₫ 7.990.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-3699W3 2 chế độ, Inverter 260 lít Giảm 555.000₫ Tủ đông Sanaky VH-3699W3 2 chế độ, Inverter 260 lít
7.335.000₫ 7.890.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD 100 lít Giảm 510.000₫ Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD 100 lít
5.080.000₫ 5.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-4099A4K Inverter 400 lít Giảm 1.320.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4099A4K Inverter 400 lít
8.580.000₫ 9.900.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Trả góp 0%
Tủ đông Sanaky VH-3699A4K Inverter 270 lít Giảm 990.000₫ Tủ đông Sanaky VH-3699A4K Inverter 270 lít
8.000.000₫ 8.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-4899K3 Inverter 324 lít Giảm 1.050.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4899K3 Inverter 324 lít
10.540.000₫ 11.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông Sanaky VH-3899K3 Inverter 302 Lít Giảm 1.720.000₫ Tủ Đông Sanaky VH-3899K3 Inverter 302 Lít
9.270.000₫ 10.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-6899K mặt kính cong 680 lít Giảm 910.000₫ Tủ đông Sanaky VH-6899K mặt kính cong 680 lít
13.380.000₫ 14.290.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-4899K 340 lít Giảm 1.330.000₫ Tủ đông Sanaky VH-4899K 340 lít
9.660.000₫ 10.990.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ Đông Sanaky VH-3899K 302 lít Giảm 1.910.000₫ Tủ Đông Sanaky VH-3899K 302 lít
8.680.000₫ 10.590.000₫
KM

Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Tủ đông Sanaky VH-230HY 230 lít Tủ đông Sanaky VH-230HY 230 lít
8.490.000₫
KM

Hết hàng - Lắp đặt miễn phí lúc giao hàng tại nhà

Liên hệ có giá tốt nhất

Giỏ hàng