Lọc
Lọc

Ổn áp

Ổn áp Standa RS7500DRII 7.5KVA dải 90-250v

Ổn áp Standa RS7500DRII 7.5KVA dải 90-250v

4.290.000₫ 4.890.000₫ (-12%)
Ổn áp LIOA 15000 dải 50 DRII15000

Ổn áp LIOA 15000 dải 50 DRII15000

13.590.000₫ 15.190.000₫ (-11%)
Biến áp đổi nguồn hạ áp 3 pha loại cách ly Lioa 80KVA
Biến áp đổi nguồn hạ áp 3 pha loại cách ly Lioa 50KVA
Biến áp đổi nguồn hạ áp 3 pha loại cách ly Lioa 100KVA
Ổn áp Standa RS7500DRI 7.5KVA dải 50-250v

Ổn áp Standa RS7500DRI 7.5KVA dải 50-250v

4.790.000₫ 4.890.000₫ (-2%)
Ổn áp Standa RS5000DRII 5KVA dải 90

Ổn áp Standa RS5000DRII 5KVA dải 90

2.990.000₫ 3.790.000₫ (-21%)
Ổn áp Standa RS15000DRI DẢI 50-250v

Ổn áp Standa RS15000DRI DẢI 50-250v

10.990.000₫ 12.990.000₫ (-15%)
Ổn áp Standa 25000 Dải Rộng 90–250V

Ổn áp Standa 25000 Dải Rộng 90–250V

16.590.000₫ 18.290.000₫ (-9%)
Ổn áp LIOA DRII7500 công suất 7,5KV

Ổn áp LIOA DRII7500 công suất 7,5KV

5.890.000₫ 8.890.000₫ (-34%)
Ổn áp LIOA 1 pha 7,5KVA DRI7500 DẢI 90

Ổn áp LIOA 1 pha 7,5KVA DRI7500 DẢI 90

5.090.000₫ 6.690.000₫ (-24%)
Ổn áp LIOA 1 pha 10KVA DRII10000

Ổn áp LIOA 1 pha 10KVA DRII10000

7.590.000₫ 7.950.000₫ (-5%)