Danh mục

Điều hòa Funiki giá rẻ | Máy lạnh funiki tiết kiệm điện inverter

Điều hòa Funiki 2 chiều 18.000Btu HSH18TMU Giảm 1.630.000₫ Điều hòa Funiki 2 chiều 18.000Btu HSH18TMU
10.960.000₫ 12.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 18000btu HIC18TMU Giảm 1.940.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 18000btu HIC18TMU
11.650.000₫ 13.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 24.000Btu HIC24TMU Giảm 2.710.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 24.000Btu HIC24TMU
15.180.000₫ 17.890.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 12.000Btu HIC12TMU Giảm 2.660.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều Inverter 12.000Btu HIC12TMU
7.330.000₫ 9.990.000₫
KM
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 1 chiều Inverter 9.000Btu HIC09TMU Giảm 2.730.000₫ Điều Hòa Funiki 1 chiều Inverter 9.000Btu HIC09TMU
6.160.000₫ 8.890.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 24.000Btu HSC24TMU Giảm 1.190.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 24.000Btu HSC24TMU
13.800.000₫ 14.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 2 chiều 12.000Btu HSH12TMU Giảm 1.560.000₫ Điều Hòa Funiki 2 chiều 12.000Btu HSH12TMU
7.430.000₫ 8.990.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 2 chiều 9.000Btu HSH10TMU Giảm 1.630.000₫ Điều Hòa Funiki 2 chiều 9.000Btu HSH10TMU
6.360.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 1 chiều 24.000Btu HSC24TAX Giảm 2.670.000₫ Điều Hòa Funiki 1 chiều 24.000Btu HSC24TAX
13.220.000₫ 15.890.000₫
KM

Hết hàng

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 1 chiều 18.000Btu HSC18TMU Giảm 2.720.000₫ Điều Hòa Funiki 1 chiều 18.000Btu HSC18TMU
10.270.000₫ 12.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 1 chiều 9.000Btu HSC09TMU Giảm 1.920.000₫ Điều Hòa Funiki 1 chiều 9.000Btu HSC09TMU
5.570.000₫ 7.490.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 12.000Btu HSC12TMU Giảm 2.240.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 12.000Btu HSC12TMU
6.750.000₫ 8.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 12.000Btu HSC12TAX Giảm 3.110.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 12.000Btu HSC12TAX
6.880.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 2 chiều 18.000Btu SH18MMC2 Giảm 1.900.000₫ Điều hòa Funiki 2 chiều 18.000Btu SH18MMC2
11.090.000₫ 12.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 1 chiều 18.000Btu SC18MMC2 Giảm 2.000.000₫ Điều Hòa Funiki 1 chiều 18.000Btu SC18MMC2
9.990.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 1 chiều 9000Btu HSC09MMC2 Giảm 909.000₫ Điều Hòa Funiki 1 chiều 9000Btu HSC09MMC2
5.390.000₫ 6.299.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 24.000Btu HSC24MMC Giảm 1.970.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 24.000Btu HSC24MMC
13.020.000₫ 14.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 18.000Btu HSC18MMC Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 18.000Btu HSC18MMC
9.990.000₫ 11.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 12.000Btu HSC12MMC Giảm 500.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 12.000Btu HSC12MMC
6.890.000₫ 7.390.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 9.000Btu HSC09MMC Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 9.000Btu HSC09MMC
5.390.000₫ 6.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%

Giỏ hàng