Danh mục

Máy lọc nước

Máy lọc nước Karofi 10 lõi ERO108 Giảm 3.120.000₫ Máy lọc nước Karofi 10 lõi ERO108
5.870.000₫ 8.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Máy lọc nước RO UltraPURE Sunhouse 10 lõi SHA76620KL Giảm 2.050.000₫ Máy lọc nước RO UltraPURE Sunhouse 10 lõi SHA76620KL
7.440.000₫ 9.490.000₫
KM

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước RO Panasonic TK-CA812M-VN 6 lõi Máy lọc nước RO Panasonic TK-CA812M-VN 6 lõi
10.890.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Máy lọc nước RO Panasonic TK-CA811K-VN 6 lõi Máy lọc nước RO Panasonic TK-CA811K-VN 6 lõi
8.890.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Máy lọc nước RO Panasonic TK-CA813F-VN 7 lõi Máy lọc nước RO Panasonic TK-CA813F-VN 7 lõi
12.890.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo KG61A3 5 lõi Giảm 4.000.000₫ Máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo KG61A3 5 lõi
5.870.000₫ 9.870.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước Karofi KAQ-U65 Giảm 2.510.000₫ Máy lọc nước Karofi KAQ-U65
5.480.000₫ 7.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước RO Sunhouse SHA88113K 10 lõi Giảm 4.080.000₫ Máy lọc nước RO Sunhouse SHA88113K 10 lõi
3.910.000₫ 7.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU301 Giảm 21.830.000₫ Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU301
43.670.000₫ 65.500.000₫
KM

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU201 Giảm 12.650.000₫ Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU201
22.900.000₫ 35.550.000₫
KM

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước Karofi KAQ-L08 Giảm 2.030.000₫ Máy lọc nước Karofi KAQ-L08
4.490.000₫ 6.520.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05G Giảm 1.100.000₫ Máy lọc nước Karofi KAQ-U05G
4.890.000₫ 5.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải ion kiềm KANGEN LeveLuk SD501 7 tấm điện cực Giảm 20.000.000₫ Máy lọc nước điện giải ion kiềm KANGEN LeveLuk SD501 7 tấm điện cực
39.990.000₫ 59.990.000₫
KM

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AB50-ZEX Giảm 14.590.000₫ Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AB50-ZEX
39.090.000₫ 53.680.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AS700 5 tấm điện cực Giảm 11.010.000₫ Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AS700 5 tấm điện cực
44.680.000₫ 55.690.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Kangen LeveLuk K8 8 tấm điện cực Giảm 22.380.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Kangen LeveLuk K8 8 tấm điện cực
116.620.000₫ 139.000.000₫
KM

* TẶNG PMH 22.380.000Đ

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05 Giảm 1.290.000₫ Máy lọc nước Karofi KAQ-U05
4.700.000₫ 5.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART I9 Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART I9
109.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Slim Giảm 10.000.000₫ Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Slim
39.000.000₫ 49.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Fuji Smart P8 Home Giảm 16.000.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Fuji Smart P8 Home
29.000.000₫ 45.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Giảm 10.000.000₫ Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8
59.000.000₫ 69.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50 Giảm 5.600.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50
47.900.000₫ 53.500.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước R.O nóng lạnh 10 lõi SUNHOUSE SHA76216CK Giảm 2.140.000₫ Máy lọc nước R.O nóng lạnh 10 lõi SUNHOUSE SHA76216CK
6.980.000₫ 9.120.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-906 Giảm 5.610.000₫ Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-906
10.380.000₫ 15.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước Sunhouse R.O nóng lạnh 10 lõi cảm ứng SHA76214CK Giảm 3.350.000₫ Máy lọc nước Sunhouse R.O nóng lạnh 10 lõi cảm ứng SHA76214CK
7.540.000₫ 10.890.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước RO Korihome K-PRO WPK-G61 10 lõi Giảm 2.090.000₫ Máy lọc nước RO Korihome K-PRO WPK-G61 10 lõi
5.900.000₫ 7.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước R.O 10 lõi SUNHOUSE SHA88119K Giảm 1.830.000₫ Máy lọc nước R.O 10 lõi SUNHOUSE SHA88119K
6.160.000₫ 7.990.000₫
KM

*MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D66 Giảm 880.000₫ MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D66
8.810.000₫ 9.690.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH KAROFI KAQ-U95 – 10 LÕI HYDROGEN Giảm 2.460.000₫ MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH KAROFI KAQ-U95 – 10 LÕI HYDROGEN
4.980.000₫ 7.440.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%

Giỏ hàng