Danh mục

Máy lọc nước

Máy lọc nước Karofi KAQ-U65 Giảm 2.510.000₫ Máy lọc nước Karofi KAQ-U65
5.480.000₫ 7.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước RO Sunhouse SHA88113K 10 lõi Giảm 1.720.000₫ Máy lọc nước RO Sunhouse SHA88113K 10 lõi
6.270.000₫ 7.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU301 Giảm 8.600.000₫ Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU301
36.900.000₫ 45.500.000₫
KM

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU201 Giảm 12.650.000₫ Máy lọc nước điện giải kiềm CLEANSUI EU201
22.900.000₫ 35.550.000₫
KM

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước Karofi KAQ-L08 Giảm 2.030.000₫ Máy lọc nước Karofi KAQ-L08
4.490.000₫ 6.520.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05G Giảm 1.100.000₫ Máy lọc nước Karofi KAQ-U05G
4.890.000₫ 5.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải ion kiềm KANGEN LeveLuk SD501 7 tấm điện cực Giảm 19.000.000₫ Máy lọc nước điện giải ion kiềm KANGEN LeveLuk SD501 7 tấm điện cực
106.000.000₫ 125.000.000₫
KM

* TẶNG PMH 22.380.000Đ

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AB50-ZEX Giảm 10.660.000₫ Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AB50-ZEX
42.140.000₫ 52.800.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AS700 5 tấm điện cực Giảm 14.540.000₫ Máy lọc nước điện giải ion kiềm Panasonic TK-AS700 5 tấm điện cực
45.960.000₫ 60.500.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Kangen LeveLuk K8 8 tấm điện cực Giảm 22.380.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Kangen LeveLuk K8 8 tấm điện cực
116.620.000₫ 139.000.000₫
KM

* TẶNG PMH 22.380.000Đ

* MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05 Giảm 1.290.000₫ Máy lọc nước Karofi KAQ-U05
4.700.000₫ 5.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART I9 Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART I9
109.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Slim Giảm 10.000.000₫ Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Slim
39.000.000₫ 49.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Fuji Smart P8 Home Giảm 16.000.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Fuji Smart P8 Home
29.000.000₫ 45.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8 Giảm 10.000.000₫ Máy lọc nước ion kiềm FUJI SMART K8
59.000.000₫ 69.000.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

 

Trả góp 0%
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50 Giảm 5.600.000₫ Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50
47.900.000₫ 53.500.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước R.O nóng lạnh 10 lõi SUNHOUSE SHA76216CK Giảm 2.140.000₫ Máy lọc nước R.O nóng lạnh 10 lõi SUNHOUSE SHA76216CK
6.980.000₫ 9.120.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-906 Giảm 4.830.000₫ Máy lọc nước nóng lạnh Korihome WPK-906
11.160.000₫ 15.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước Sunhouse R.O nóng lạnh 10 lõi cảm ứng SHA76214CK Giảm 3.350.000₫ Máy lọc nước Sunhouse R.O nóng lạnh 10 lõi cảm ứng SHA76214CK
7.540.000₫ 10.890.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước RO Korihome K-PRO WPK-G61 10 lõi Giảm 2.090.000₫ Máy lọc nước RO Korihome K-PRO WPK-G61 10 lõi
5.900.000₫ 7.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước R.O 10 lõi SUNHOUSE SHA88119K Giảm 1.630.000₫ Máy lọc nước R.O 10 lõi SUNHOUSE SHA88119K
6.360.000₫ 7.990.000₫
KM

*MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

*TẶNG BỘ 3 LÕI LỌC TRỊ GIÁ 330.000Đ

Trả góp 0%
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D66 Giảm 600.000₫ MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D66
9.090.000₫ 9.690.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH KAROFI KAQ-U95 – 10 LÕI HYDROGEN Giảm 2.260.000₫ MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH KAROFI KAQ-U95 – 10 LÕI HYDROGEN
5.180.000₫ 7.440.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước Karofi KAQ-O07 10 cấp lọc Giảm 3.500.000₫ Máy lọc nước Karofi KAQ-O07 10 cấp lọc
4.490.000₫ 7.990.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO100 Giảm 2.080.000₫ MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO100
5.470.000₫ 7.550.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50 Giảm 2.540.000₫ MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
7.730.000₫ 10.270.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước RO Karofi KAQ-P95 10 lõi Giảm 2.550.000₫ Máy lọc nước RO Karofi KAQ-P95 10 lõi
7.140.000₫ 9.690.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước RO Sunhouse 9 lõi SHA8839K Giảm 1.480.000₫ Máy lọc nước RO Sunhouse 9 lõi SHA8839K
3.910.000₫ 5.390.000₫
KM

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

Trả góp 0%
Máy lọc nước Sunhouse R.O nóng lạnh 10 lõi SHA76213CK Giảm 2.370.000₫ Máy lọc nước Sunhouse R.O nóng lạnh 10 lõi SHA76213CK
7.730.000₫ 10.100.000₫
KM

*MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

*TẶNG BỘ 3 LÕI LỌC TRỊ GIÁ 330.000Đ

Trả góp 0%
Máy lọc nước R.O Sunhouse 8 lõi không vỏ SHA8878KV Giảm 2.530.000₫ Máy lọc nước R.O Sunhouse 8 lõi không vỏ SHA8878KV
3.460.000₫ 5.990.000₫
KM

*MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT

*TẶNG BỘ 3 LÕI LỌC TRỊ GIÁ 330.000Đ

Trả góp 0%
facebook
messenger
zalo
hotline

Giỏ hàng