Hotline hỗ trợ
0974178586 / 02439656356
0
Danh mục

Phân phối - Lắp đặt điều hòa Casper CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI

Điều hòa Casper 1 chiều 24.000BTU SC-24FS33 Điều hòa Casper 1 chiều 24.000BTU SC-24FS33
14.680.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều inverter GH-12IS33 Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều inverter GH-12IS33
9.190.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU SC-12FS33 Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU SC-12FS33
6.850.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000BTU MC-09IS33 Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000BTU MC-09IS33
6.850.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12000BTU MC-12IS33 Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12000BTU MC-12IS33
7.730.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 9000BTU 2 chiều Inverter GH-09IS33 Điều hòa Casper 9000BTU 2 chiều Inverter GH-09IS33
8.220.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24.000BTU HC-24IA32 Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24.000BTU HC-24IA32
16.940.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC-18IS33 Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC-18IS33
13.710.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper inverter 12000BTU 1 chiều IC-12TL32 Giảm 1.160.000₫ Điều hòa Casper inverter 12000BTU 1 chiều IC-12TL32
7.830.000₫ 8.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000Btu IC-09TL32 Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000Btu IC-09TL32
6.840.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu SC-18FS32 Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu SC-18FS32
10.370.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 Chiều 12000BTU SH-12FS32 Điều hòa Casper 2 Chiều 12000BTU SH-12FS32
8.020.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000BTU SC-24FS32 Điều hòa Casper 1 chiều 24.000BTU SC-24FS32
14.680.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 chiều 18.000BTU SH-18FS32 Giảm 2.440.000₫ Điều hòa Casper 2 chiều 18.000BTU SH-18FS32
11.550.000₫ 13.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000Btu HC-12IA32 Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000Btu HC-12IA32
7.830.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 Chiều inverter 18000Btu HC-18IA32 Điều hòa Casper 1 Chiều inverter 18000Btu HC-18IA32
13.310.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 12000Btu 1 chiều SC-12FS32 Điều hòa Casper 12000Btu 1 chiều SC-12FS32
6.850.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 9000Btu 1 chiều SC-09FS32 Điều hòa Casper 9000Btu 1 chiều SC-09FS32
5.890.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 18000Btu 1 chiều LC-18TL32 Điều hòa Casper 18000Btu 1 chiều LC-18TL32
10.050.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 12000Btu 1 chiều LC-12TL32 Điều hòa Casper 12000Btu 1 chiều LC-12TL32
6.790.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 9000Btu 1 chiều LC-09TL32 Điều hòa Casper 9000Btu 1 chiều LC-09TL32
5.890.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều KC-09FC32 Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều KC-09FC32
5.890.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9000Btu HC-09IA32 Giảm 740.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9000Btu HC-09IA32
6.850.000₫ 7.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 9000BTu 1 chiều 1HP LC-09FS32 Giảm 900.000₫ Điều hòa Casper 9000BTu 1 chiều 1HP LC-09FS32
5.890.000₫ 6.790.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU KC-18FC32 Giảm 2.620.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU KC-18FC32
10.370.000₫ 12.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000BTU GC-18IS32 Giảm 2.280.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18.000BTU GC-18IS32
13.710.000₫ 15.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 9000Btu GC-09IS32 Giảm 1.300.000₫ Điều hòa Casper Inverter 1 chiều 9000Btu GC-09IS32
6.690.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu LC-12FS32 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu LC-12FS32
6.790.000₫ 8.490.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC18TL32 Giảm 2.800.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC18TL32
13.190.000₫ 15.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu Inverter GC-24TL32 Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu Inverter GC-24TL32
16.190.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Sản phẩm bạn vừa xem
 

Giỏ hàng