Danh mục

Phân phối - Lắp đặt điều hòa Casper CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI

Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu LC-12TL32 Giảm 1.200.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu LC-12TL32
6.790.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu EC-09TL22 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu EC-09TL22
5.890.000₫ 7.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 12.000Btu GH-12TL32 Giảm 1.800.000₫ Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 12.000Btu GH-12TL32
9.190.000₫ 10.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 12.000Btu IC-12TL22 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 12.000Btu IC-12TL22
7.890.000₫ 9.590.000₫
KM

 

KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 9.000Btu GH-09TL32 Giảm 2.200.000₫ Điều hòa Casper 2 chiều Inverter 9.000Btu GH-09TL32
7.790.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu SC-09TL32 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu SC-09TL32
5.590.000₫ 6.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu SC-18TL32 Giảm 2.000.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu SC-18TL32
9.990.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.000Btu GC-09TL32 Giảm 2.300.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.000Btu GC-09TL32
6.690.000₫ 8.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu SC-24TL32 Giảm 2.300.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu SC-24TL32
13.690.000₫ 15.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 24.000Btu GC-24TL32 Giảm 2.400.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 24.000Btu GC-24TL32
16.190.000₫ 18.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 18.000Btu GC18TL32 Giảm 2.800.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 18.000Btu GC18TL32
13.190.000₫ 15.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu LC-12FS32 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu LC-12FS32
6.790.000₫ 8.490.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.000Btu GC-09IS32 Giảm 1.300.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.000Btu GC-09IS32
6.690.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu GC-18IS32 Giảm 2.280.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu GC-18IS32
13.710.000₫ 15.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu KC-18FC32 Giảm 2.620.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu KC-18FC32
10.370.000₫ 12.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu LC-09FS32 Giảm 900.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu LC-09FS32
5.890.000₫ 6.790.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.000Btu HC-09IA32 Giảm 1.140.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.000Btu HC-09IA32
6.850.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu KC-09FC32 Giảm 1.100.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu KC-09FC32
5.890.000₫ 6.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu LC-09TL32 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu LC-09TL32
5.890.000₫ 7.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu LC-12TL32 Giảm 2.200.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu LC-12TL32
6.790.000₫ 8.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu LC-18TL32 Giảm 3.540.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu LC-18TL32
10.050.000₫ 13.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu SC-09FS32 Giảm 1.700.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 9.000Btu SC-09FS32
5.890.000₫ 7.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu SC-12FS32 Giảm 1.240.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 12.000Btu SC-12FS32
6.750.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 18.000Btu HC-18IA32 Giảm 1.970.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 18.000Btu HC-18IA32
13.020.000₫ 14.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 12.000Btu HC-12IA32 Giảm 1.760.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 12.000Btu HC-12IA32
7.830.000₫ 9.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 chiều 18.000Btu SH-18FS32 Giảm 2.820.000₫ Điều hòa Casper 2 chiều 18.000Btu SH-18FS32
15.170.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu SC-24FS32 Giảm 2.210.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 24.000Btu SC-24FS32
14.680.000₫ 16.890.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 2 chiều 12.000Btu SH-12FS32 Giảm 1.830.000₫ Điều hòa Casper 2 chiều 12.000Btu SH-12FS32
8.120.000₫ 9.950.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu SC-18FS32 Giảm 2.220.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18.000Btu SC-18FS32
10.370.000₫ 12.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000 đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.000Btu IC-09TL32 Giảm 1.150.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 9.000Btu IC-09TL32
6.840.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%

Giỏ hàng