Danh mục

Điều hòa 18000 - 24000 BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều có inverter 18000Btu FTKB50XVMV Giảm 1.090.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều có inverter 18000Btu FTKB50XVMV
18.010.000₫ 19.100.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8 Giảm 2.000.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18ZKH-8
16.990.000₫ 18.990.000₫
KM

Tặng PMH: 840.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Điều hòa Gree 18000 BTU 1 chiều AMORE18CN Giảm 2.770.000₫ Điều hòa Gree 18000 BTU 1 chiều AMORE18CN
13.220.000₫ 15.990.000₫
KM
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Điều hòa LG 24000Btu 1 chiều inverter V24WIN Giảm 2.350.000₫ Điều hòa LG 24000Btu 1 chiều inverter V24WIN
16.240.000₫ 18.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 18000Btu 1 chiều inverter V18WIN Giảm 1.880.000₫ Điều hòa LG 18000Btu 1 chiều inverter V18WIN
13.110.000₫ 14.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Daikin 18000Btu 1 Chiều FTF50XV1V/RF50XV1V Giảm 2.030.000₫ Điều Hòa Daikin 18000Btu 1 Chiều FTF50XV1V/RF50XV1V
15.960.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic 2 chiều 18000Btu Inverter CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều Hòa Panasonic 2 chiều 18000Btu Inverter CU/CS-XZ18ZKH-8 mới 2023
28.490.000₫ 29.990.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.100.000₫ Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24ZKH-8 mới 2023
31.890.000₫ 33.990.000₫
KM

Tặng PMH: 3.010.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CS/CU-U18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 18000Btu CS/CU-U18ZKH-8 mới 2023
23.590.000₫ 24.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.060.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic cao cấp 1 chiều inverter 18000Btu CS/CU-XU18ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic cao cấp 1 chiều inverter 18000Btu CS/CU-XU18ZKH-8 mới 2023
26.490.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 3.580.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu LC-24FS32 Giảm 2.900.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu LC-24FS32
14.090.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu LC-18FS32 Giảm 1.720.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu LC-18FS32
10.270.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 2 chiều 18000Btu HSH18TMU Giảm 1.630.000₫ Điều hòa Funiki 2 chiều 18000Btu HSH18TMU
10.960.000₫ 12.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 18000btu Inverter HIC18TMU Giảm 1.940.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 18000btu Inverter HIC18TMU
11.650.000₫ 13.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki inverter 24000Btu 1 chiều HIC24TMU Giảm 2.710.000₫ Điều hòa Funiki inverter 24000Btu 1 chiều HIC24TMU
15.180.000₫ 17.890.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC-18IS33 Giảm 1.280.000₫ Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000btu GC-18IS33
13.710.000₫ 14.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Âm Trần Panasonic 24000Btu 2 Chiều CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5 Giảm 8.200.000₫ Điều Hòa Âm Trần Panasonic 24000Btu 2 Chiều CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5
37.790.000₫ 45.990.000₫
Trả góp 0%
Điều Hòa Âm Trần Panasonic 18000Btu 2 Chiều CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5 Giảm 7.500.000₫ Điều Hòa Âm Trần Panasonic 18000Btu 2 Chiều CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5
36.290.000₫ 43.790.000₫
Trả góp 0%
Điều hòa Samsung 1 chiều Inverter 18000Btu AR18TYHYCWKNSV Giảm 2.380.000₫ Điều hòa Samsung 1 chiều Inverter 18000Btu AR18TYHYCWKNSV
13.210.000₫ 15.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 1 chiều có inverter 18000Btu FTKB50WAVMV Giảm 1.680.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều có inverter 18000Btu FTKB50WAVMV
17.910.000₫ 19.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24XKH-8 Giảm 1.000.000₫ Điều Hòa Panasonic cao cấp 24000Btu 1 Chiều Inverter CU/CS-U24XKH-8
30.990.000₫ 31.990.000₫
KM

Tặng PMH: 2.800.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8 Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter XPU18XKH-8
20.390.000₫ 21.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.500.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Aqua 1 chiều Inverter 18000Btu AQA-KCRV18TK Giảm 1.600.000₫ Điều hòa Aqua 1 chiều Inverter 18000Btu AQA-KCRV18TK
14.390.000₫ 15.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000Btu CS-CU-YZ18XKH-8 Giảm 2.900.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000Btu CS-CU-YZ18XKH-8
25.090.000₫ 27.990.000₫
KM

Tặng PMH: 3.260.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.285.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 1 chiều 24000Btu HSC24TMU Giảm 990.000₫ Điều hòa Funiki 1 chiều 24000Btu HSC24TMU
14.000.000₫ 14.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.425.000đ

 

Trả góp 0%
facebook
messenger
zalo
hotline

Giỏ hàng