Danh mục

Điều hòa 9000 - 12000 BTU

Điều Hoà Casper Inverter 12000Btu 1 Chiều GC-12IS35 Giảm 1.560.000₫ Điều Hoà Casper Inverter 12000Btu 1 Chiều GC-12IS35
7.430.000₫ 8.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Điều hòa Daikin 1 chiều 12000 BTU FTF35XAV1V Giảm 1.620.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều 12000 BTU FTF35XAV1V
10.370.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Điều hòa Daikin 1 chiều 9000 BTU FTF25XAV1V Giảm 1.580.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều 9000 BTU FTF25XAV1V
8.410.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Điều hòa Gree 12000 BTU 1 chiều AMORE12CN Giảm 1.190.000₫ Điều hòa Gree 12000 BTU 1 chiều AMORE12CN
8.800.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Điều hòa Gree 9000 Btu 1 chiều AMORE9CN Giảm 1.650.000₫ Điều hòa Gree 9000 Btu 1 chiều AMORE9CN
6.940.000₫ 8.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Điều hòa Sharp 9000Btu 1 chiều Inverter AH-XP10YHW Giảm 1.480.000₫ Điều hòa Sharp 9000Btu 1 chiều Inverter AH-XP10YHW
8.510.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Daikin 12000Btu 1 Chiều Inverter  FTKB35XVMV Giảm 1.850.000₫ Điều Hòa Daikin 12000Btu 1 Chiều Inverter FTKB35XVMV
11.740.000₫ 13.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 9000Btu 1 chiều Inverter FTKB25XVMV Giảm 1.900.000₫ Điều hòa Daikin 9000Btu 1 chiều Inverter FTKB25XVMV
9.690.000₫ 11.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 12000Btu 1 chiều inverter V13API1 Giảm 1.720.000₫ Điều hòa LG 12000Btu 1 chiều inverter V13API1
10.270.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 9000Btu 1 chiều Inverter V10ENH1 Giảm 1.770.000₫ Điều hòa LG 9000Btu 1 chiều Inverter V10ENH1
7.820.000₫ 9.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều 12000Btu Inverter V13WIN Giảm 3.090.000₫ Điều hòa LG 1 chiều 12000Btu Inverter V13WIN
8.900.000₫ 11.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa LG 1 chiều 9000Btu Inverter V10WIN Giảm 2.070.000₫ Điều hòa LG 1 chiều 9000Btu Inverter V10WIN
7.920.000₫ 9.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 12000Btu 1 chiều LC-12FS33 Giảm 740.000₫ Điều hòa Casper 12000Btu 1 chiều LC-12FS33
6.850.000₫ 7.590.000₫
KM
KM

Tặng công và vật tư lắp đặt trọn gói trị giá 1.190.000đ

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000Btu Cao cấp CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000Btu Cao cấp CS/CU-XZ12ZKH-8 mới 2023
19.490.000₫ 20.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.480.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.400.000₫ Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XZ9ZKH-8 mới 2023
16.590.000₫ 17.990.000₫
KM

Tặng PMH: 930.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu CS/CU-U12ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.300.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu CS/CU-U12ZKH-8 mới 2023
15.690.000₫ 16.990.000₫
KM

Tặng PMH: 1.790.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.190.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023 Giảm 2.200.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000Btu cao cấp CS/CU-XU12ZKH-8 mới 2023
17.390.000₫ 19.590.000₫
KM

Tặng PMH: 2.120.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023 Giảm 1.500.000₫ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000Btu cao cấp CS/CU-XU9ZKH-8 mới 2023
13.990.000₫ 15.490.000₫
KM

Tặng PMH: 1.460.000đ
Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Casper 9000Btu 1 Chiều LC-09FS33 Giảm 1.030.000₫ Điều Hòa Casper 9000Btu 1 Chiều LC-09FS33
5.960.000₫ 6.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

Trả góp 0%
Điều Hòa Casper 12000Btu 1 Chiều Inverter HC-12IA33 Giảm 1.560.000₫ Điều Hòa Casper 12000Btu 1 Chiều Inverter HC-12IA33
7.430.000₫ 8.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 12000Btu 2 chiều inverter GH-12IS33 Giảm 1.800.000₫ Điều hòa Casper 12000Btu 2 chiều inverter GH-12IS33
9.190.000₫ 10.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000Btu MC-09IS33 Giảm 1.140.000₫ Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000Btu MC-09IS33
6.850.000₫ 7.990.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12000Btu MC-12IS33 Giảm 1.860.000₫ Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12000Btu MC-12IS33
7.730.000₫ 9.590.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Casper 9000Btu 2 chiều Inverter GH-09IS33 Giảm 1.730.000₫ Điều hòa Casper 9000Btu 2 chiều Inverter GH-09IS33
8.220.000₫ 9.950.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Funiki 12000Btu 1 chiều inverter HIC12TMU Giảm 2.260.000₫ Điều hòa Funiki 12000Btu 1 chiều inverter HIC12TMU
7.730.000₫ 9.990.000₫
KM
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều Hòa Funiki 9000Btu 1 Chiều Inverter HIC09TMU Giảm 2.140.000₫ Điều Hòa Funiki 9000Btu 1 Chiều Inverter HIC09TMU
6.750.000₫ 8.890.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000Btu FTKB35WAVMV Giảm 1.740.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000Btu FTKB35WAVMV
11.750.000₫ 13.490.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000Btu FTKB25WAVMV Giảm 1.800.000₫ Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000Btu FTKB25WAVMV
9.690.000₫ 11.490.000₫
KM

Tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt trị giá: 1.130.000đ

 

Trả góp 0%
facebook
messenger
zalo
hotline

Giỏ hàng