Lọc
Lọc

Điều hòa Áp trần

Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều Inverter 3 pha 48.000Btu S-3448PT3H-8/U-48PR1H8
PANASONIC
Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều Inverter 48.000Btu S-3448PT3H-8/U-48PR1H5
PANASONIC
Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều Inverter 43.000Btu S-3448PT3H-8/U-43PR1H5
PANASONIC
Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều Inverter 3 pha 43.000Btu S-3448PT3H-8/U-43PR1H8
PANASONIC
Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều Inverter 30.000Btu S-2430PT3H-8/U-30PR1H5
PANASONIC
Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều Inverter 21.000Btu S-1821PT3H-8/U-21PR1H5
PANASONIC