Lọc
Lọc

Phụ Kiện Lọc Nước

Màng lọc RO Huyndai Hàn Quốc

Màng lọc RO Huyndai Hàn Quốc

699.000₫ 1.150.000₫ (-39%)
Lõi lọc 3 Karofi
Bộ 3 lõi lọc thô Huyndai hàn Quốc

Bộ 3 lõi lọc thô Huyndai hàn Quốc

1.500.000₫ 2.190.000₫ (-32%)
Lõi lọc 3 Huyndai Hàn Quốc

Lõi lọc 3 Huyndai Hàn Quốc

120.000₫ 150.000₫ (-20%)
Lõi lọc 2 huyndai Hàn Quốc

Lõi lọc 2 huyndai Hàn Quốc

140.000₫ 190.000₫ (-26%)
Màng lọc RO-DOW nhập khẩu Mỹ

Màng lọc RO-DOW nhập khẩu Mỹ

550.000₫ 850.000₫ (-35%)
Bộ 3 lõi lọc thô kangaroo 1.2.3

Bộ 3 lõi lọc thô kangaroo 1.2.3

230.000₫ 390.000₫ (-41%)
Lõi lọc 3 kangaroo

Lõi lọc 3 kangaroo

70.000₫ 130.000₫ (-46%)
Lõi lọc 2 Kangaroo

Lõi lọc 2 Kangaroo

90.000₫ 170.000₫ (-47%)
Lõi lọc 1 Kangaroo 5mcr

Lõi lọc 1 Kangaroo 5mcr

50.000₫ 90.000₫ (-44%)
Bộ 3 lõi lọc thô Sunhouse

Bộ 3 lõi lọc thô Sunhouse

345.000₫ 500.000₫ (-31%)
Lõi lọc 3 Sunhouse

Lõi lọc 3 Sunhouse

105.000₫ 170.000₫ (-38%)
Lõi Lọc 2 Sunhouse

Lõi Lọc 2 Sunhouse

150.000₫ 210.000₫ (-29%)
Lõi lọc 1 Sunhouse

Lõi lọc 1 Sunhouse

90.000₫ 120.000₫ (-25%)
Bộ 3 lõi lọc thô 1,2,3 Karofi

Bộ 3 lõi lọc thô 1,2,3 Karofi

210.000₫ 320.000₫ (-34%)
Lõi lọc 2 karofi

Lõi lọc 2 karofi

80.000₫ 120.000₫ (-33%)
Lõi lọc 1 Karofi

Lõi lọc 1 Karofi

60.000₫ 80.000₫ (-25%)